Category: Appam

ஜூன் 23 – அறியாத மறைபொருள்!

“இதுமுதல் புதியவைகளானவைகளையும், நீ அறியாத மறைபொருளானவைகளையும் உனக்குத் தெரிவிக்கிறேன்” (ஏசா. 48:6).

ஒரு காரியம் அறிவிக்கப்படாவிட்டால் மற்றவருக்கு அது எப்படித் தெரியும்? கர்த்தர் உங்களுக்கு அறிவிக்காவிட்டால் மறைபொருட்களைக் குறித்து உங்களால் அறிந்துகொள்ள முடியாது. கர்த்தர் அன்போடு உங்களைப்பார்த்து, ‘இது முதல் புதியவைகளானவைகளையும், நீ அறியாத மறைபொருளானவைகளையும் உனக்குத் தெரிவிக்கிறேன்’ என்கிறார்.

ஆதி நாட்களிலே, கர்த்தர் தம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளைக் கொண்டு அறியாத பல மறைபொருட்களை வெளிப்படுத்தச் சித்தமானார். உதாரணமாக, கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பைக் குறித்து எத்தனையோ நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் துல்லியமாய் அறிவித்தார். தீர்க்கதரிசியாகிய தம்முடைய ஊழியர்களுக்கு தமது இரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்தையும் செய்யார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது.

முன்பு தீர்க்கதரிசிகளின் மூலமாய் இரகசியங்களை அறிவித்தவர், இந்த கடைசி நாட்களில் கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உங்களுக்கு மறைபொருட்களை எல்லாம் வெளிப்படுத்த சித்தமாயிருக்கிறார். உங்களுடைய எதிர்காலத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த கர்த்தர் எப்போதுமே ஆவலுள்ளராயிருக்கிறார் என்பது எத்தனை மகிழ்ச்சிக்குரிய காரியம்!

தேவபிள்ளைகளே, தேவ சித்தத்தை அறிந்தவர்களாய், வருங்காலங்களில் உங்கள் குடும்பத்தை நடத்த எப்போதும் கர்த்தரிடத்தில் ஆலோசனைக் கேளுங்கள். “என்னை நோக்கிக் கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து, நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன்” (எரே. 33:3) என்று கர்த்தர் வாக்குப்பண்ணியிருக்கிறாரே.

உங்களுக்குத் தெரிந்தது கடந்த காலமும், நிகழ்காலமும்தான். ஆனால் கர்த்தருக்கோ, வருங்காலமும் தெரியும். வருங்காலத்தில் நீங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென்கிற ஆலோசனையையும் கொடுக்க அவரால் முடியும். “வருங்காரியங்களை என்னிடத்தில் கேளுங்கள்; என் பிள்ளைகளைக் குறித்தும், என் கரங்களின் கிரியைகளைக் குறித்தும் எனக்குக் கட்டளையிடுங்கள்” (ஏசா. 45:11) என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

இரவு வேளைகளில் படுக்க செல்லும்போது, எனது எதிர்காலம் குறித்து சொப்பனம் மூலமாக எனக்கு வெளிப்படுத்தும் என்று ஜெபியுங்கள். யோசேப்போடுகூட சொப்பனத்திலே பேசியவர், சாமுவேலோடு தரிசனத்திலே பேசியவர், நேபுகாத்நேச்சாருக்கு வருங்காலத்தை அறிவித்தவர், அப்படியே உங்களுக்கும் செய்வார்.

இந்நாளில் கர்த்தர் உங்களோடுகூட பேச ஆயத்தமாயிருக்கிறார். வருங்காலத்தை வெளிப்படுத்தி, உங்களை மேன்மையான பாதையிலே நடத்த சித்தமுள்ளவராயிருக்கிறார். தேவபிள்ளைகளே, நீங்கள் செய்யவேண்டியதெல்லாம் கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுவதுதான் (சங். 91:15).

நினைவிற்கு:- “இனி நீ அழுதுகொண்டிராய்; உன் கூப்பிடுதலின் சத்தத்துக்கு அவர் உருக்கமாய் இரங்கி, அதைக் கேட்டவுடனே உனக்கு மறுஉத்தரவு அருளுவார்” (ஏசா. 30:19).

ജൂൺ 23 – അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ

യെശയ്യ. 48 .6 നീ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കാണുക നിങ്ങൾ തന്നെ അത് പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ പുതിയത് നീ അറിയാതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തന്നെ നിന്നെ കേൾക്കുന്നു

ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരാൾ അത് എങ്ങനെ അറിയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ല എല്ലാ സ്നേഹത്തോടെയും ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കി പറയുന്ന ഈ സമയം മുതൽ ഞാൻ പുതിയതും നീ അറിയാത്ത മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും തന്നെ നിന്നെ

കേൾപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകരിലൂടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പലരും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകനായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ജനനം ദൈവം വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കും തന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ കർത്താവ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു തുടക്കത്തിൽതന്നെ പ്രവാചകന്മാരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ

ദൈവം ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എത്ര സന്തോഷകരമാണ്

ദൈവ മക്കളെ ദൈവഹിതം എന്താണെന്ന് അറിയുക ഒരാളായി നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തെ നയിക്കാനായി ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശം തേടുക അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ലേ രമ്യ 33 3 എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം മരണം നീ അറിയാത്ത മഹത്വം അഗോചരമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കും

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാലവും മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ദൈവം അറിയുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നല്കുവാനും കർത്താവിനെ കഴിയും ദൈവം പറയുന്നത് യെശയ്യ 45 11  വരുവാൻ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിപ്പിൻ എന്റെ മക്കളെയും നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത്

ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വപ്നത്തിൽ ജോസഫിനോട് സംസാരിച്ച് ദൈവം ശമുവേൽ ഇനോട്  സംസാരിച്ച് ദൈവം നെബൂഖദ്നേസർ ഭാവി എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവം നിങ്ങളോടും അതുതന്നെ ചെയ്യും

ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരും മഹത്തായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കർത്താവ് സന്നദ്ധനാണ് ദൈവ മക്കളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിനെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം മാത്രമാണ് സങ്കീർത്തനം 91 15 അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഞാൻ അവന്നു ഉത്തരമരുളും

നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം യെശയ്യ 30:19  സീയോനിൽ നിവാസികളെ ഇനി ഇനി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദത്തിന് അവന് നിശ്ചയമായിട്ടും കരുണ തോന്നും അകത്തു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ഉത്തരമരുളും.

JUNE 23 – UNKNOWN HIDDEN THINGS!

“I have made you hear new things from this time, even hidden things, and you did not know them” (Isaiah 48:6).

How will one know a thing if it is not declared? You will never know the hidden things unless God reveals them to you. With all love, God looks at you and says, “From this time, I have made you hear new things and even hidden things”.

In the early days, God willed to reveal many hidden things through His prophets. For example, He clearly announced the birth of Jesus Christ through Isaiah, the prophet, who lived several hundred years earlier. The Scripture says that He will not do anything without revealing the secrets to His prophets.

God, who revealed the secrets through His prophets in the beginning is willing to do the same through Jesus Christ now. How joyous it is for God to be always eager to reveal to you what your future is!

Dear children of God, seek the counsel of God so that you could run the family as one who knows what the will of God is. Has He not promised, “Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know” (Jeremiah 33:3)?

All you know is the past and the present. But God knows the future too. He can also provide you with guidance over what you have to do. God says, “Ask me of things to come concerning my sons; and concerning the work of my hands, you command me” (Isaiah 45:11).

While going to bed, pray to God to reveal to you what your future is through dreams. God who spoke to Joseph in his dreams, who spoke to Samuel through vision, who revealed what the future is to Nebuchadnezzar, will do the same also to you.

Today, God is prepared to talk to you. He is willing to reveal to you what your future is and guide you on a glorious path. Dear children of God, all you need to do is just call upon Him (Psalm 91:15).

To meditate: “You shall weep no more. He will be very gracious to you at the sound of your cry; when He hears it, He will answer you” (Isaiah 30:19).

जून 23 – अज्ञात रहस्य!

“अब से मैं तुझे नई-नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता।”(यशायाह 48:6)

यदि कोई बात प्रकट न की जाए तो वह दूसरों को कैसे पता चलेगी? परमेश्वर आप पर यदि प्रकाशित न करें तो रहस्य की बातों को आप नहीं जान सकते। परमेश्वर प्रेम से आप की ओर देखकर’अब से मैं तुझे नई-नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता’ ऐसा कह रहे हैं।

पूर्व में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा रहस्यों को जो लोग नहीं जानते थे प्रकट करना चाहा।उदाहरण के लिए प्रभु यीशु के जन्म के विषय में कई सैकड़ों साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा एकदम सही बताया गया। अपने भविष्यवक्ताओं को अपने मर्म को प्रकट किए बिना वह कुछ भी नहीं करेंगे।’ ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है।

पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपको सारे रहस्य प्रकट करने वाले परमेश्वर इस आखिरी के समय में मसीह के द्वारा आपको सारे रहस्य की बातें प्रकाशन करना चाहते हैं। आपके भविष्य के बारे में आपको बताने के लिए परमेश्वर हमेशा उत्सुक हैं यह कितनी खुशी की बात है!

परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर की इच्छा को जानकर आने वाले समय में आपके परिवार को चलाने हमेशा परमेश्वर से उनकी सलाह मांगे। “मुझ से प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता”(यिर्मयाह 33:3) ऐसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है।

आपकी जानकारी जो है ,वह भूतकाल और वर्तमान काल की है, लेकिन परमेश्वर आपके भविष्य को भी जानते हैं। आने वाले समय में आपको कैसे रहना है इस हेतु मार्गदर्शन भी वह देते हैं।”क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे?”(यशायाह 45:11) ऐसा परमेश्वर कह रहे हैं।

रात को सोते समय हमारे भविष्य के बारे में सपने के द्वारा हमें बताएं कहकर प्रार्थना करें।  यूसुफ से स्वप्न में बात करने वाले, शमूएल से दर्शन में बात करने वाले, नबूकदनेश्शर को आने वाले समय के बारे में बताने वाले परमेश्वर आप से भी वैसा करेंगे।

आज परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। आपके भविष्य के बारे में आपको प्रकाशित करके आपको श्रेष्ठ रास्तों पर चलाना चाहते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों आपको केवल इतना करना है कि परमेश्वर की ओर देखकर उन्हें पुकारना है। (भजन 91:15)।

ध्यान करने के लिए,”तुम फिर कभी ना रोओगे वह तुम्हारी दोहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा ,वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा।”(यशायाह 30:19)।

జూన్ 23 – తెలియని మరుగైనసంగతులు!

“తెలియని మరుగైన క్రొత్తసంగతులు నేనికమీదట నీకు తెలియజేయుచున్నాను” (యెషయా.48:6)

ఒక సంగతి ప్రకటింపబడకుంటే ఇతరులకు అది ఎలాగు తెలియును?  ప్రభువు మీకు బయలుపరచుటకుంటే మరుగైన సంగతులను గూర్చి మీరు గ్రహించలేరు. ప్రభువు ప్రేమతో మిమ్ములను చూచి, ‘ఇది మొదలుకొని, తెలియని మరుగైన క్రొత్తసంగతులు  నీకు తెలియజేయుచున్నాను’ అని చెప్పుచున్నాడు.

పూర్వ దినములయందు ప్రభువు తమ యొక్క ప్రవక్తలద్వారా తెలియని పలు మరుగైయున్న సంగతులను బయలుపరచుటకు సంకల్పము కలిగియుండెను. ఉదాహరణమునకు, క్రీస్తుయొక్క పుట్టుకను గూర్చి ఎన్నో వందల సంవత్సరములకు పూర్వము జీవించిన యెషయా ప్రవక్తద్వారా స్పష్టముగా బయలుపరిచెను. ప్రవక్తలైయున్న తన యొక్క సేవకులకు తన రహస్యమును తెలియజేయుక దేనిని చేయడు అని బైబిలు గ్రంథము చెప్పుచున్నది.

మొదట ప్రవక్తల ద్వారా రహస్యములను బయలుపరిచెను. ఈ చివరి దినములయందు క్రీస్తుని ద్వారా మీకు మరుగైయున్న సమస్తమును బయలుపరచుటకు సంకల్పమును కలిగియున్నాడు. మీ యొక్క భవిష్యత్తు కాలమును మీకు బయలుపరచుటకు ప్రభువు ఎల్లప్పుడును ఆసక్తి కలిగియున్నాడు అనుట ఎంతటి ఆనందదాయకమైన అంశము!

దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని చిత్తమును ఎరిగినవారై, రానున్నకాలమునందు మీ కుటుంబమును నడిపించుటకు ప్రభువునందు ఆలోచనను అడుగుడి. “నాకు మొఱ్ఱపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరమిచ్చెదను, నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును” (యిర్మీయా.33:3) అని ప్రభువు వాక్కు నిచ్చియున్నాడు కదా.

మీరు ఎరిగియున్నది భూతకాలము, వర్తమానకాలము మాత్రమే. అయితే ప్రభువునకు భవిష్యత్కాలము తెలియును. భవిష్యత్కాలమునందు మీరు ఎలాగూ నడుచుకొనవలెను అనుటకు ఆలోచనను ఇచ్చుటకు ఆయన వలన అగును. “రాగలవాటినిగూర్చి నా వద్ద అడుగుడి; నా కుమారులను గూర్చియు నా హస్త కార్యములు గూర్చియు నాకే ఆజ్ఞాపించుడి” (యెషయా.45:11) అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు.

రాత్రివేళయందు నిద్రించుటకు వెళ్లుచున్నప్పుడు, నా యొక్క రేపటి కాలమును గూర్చి స్వప్నము ద్వారా నాకు బయలుపరచుము అని ప్రార్ధించుడి. యోసేపుతో కూడా సప్నమునందు మాట్లాడినవాడు, సమూయేలుతో దర్శనమునందు మాట్లాడినవాడు, నెబుకద్నేజరునకు రానున్నవాటి సంగతులను బయలుపరచినవాడు, అలాగునే మీకును చేయును.

ఈ దినములయందు ప్రభువు మీతోకూడా మాట్లాడుటకు సిద్ధముగాఉన్నాడు. రానున్నకాలమును బయలుపరచి మిమ్ములను అమోఘమైన త్రోవలయందు నడిపించుటకు సంకల్పమును కలిగినవాడైయున్నాడు. దేవుని బిడ్డలారా, మీరు చేయవలసినదెల్లా ప్రభువు తట్టున చూచి మొరపెట్టుటయే(కీర్తన.91:15).

 

నేటి ధ్యానమునకై: “నీవిక నేమాత్రము కన్నీళ్లు విడువవు; ఆయన నీ మొఱ్ఱ విని నిశ్చయముగా నిన్ను కరుణించును, ఆయన నీ మాట వినగానే నీకు ఉత్తరమిచ్చును”(యెషయా. 30:19).

ಜೂನ್ 23 – ತಿಳಿಯುವ ರಹಸ್ಯ!

“[ಆಗಲೇ] ಕೇಳಿದಿಯಲ್ಲಾ, [ಈಗ] ನಡೆದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡು, ನಿನ್ನವರೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿ, ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ನೀನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದ ಗುಪ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ನಿನಗೆ ಅರುಹುತ್ತೇನೆ.” (ಯೆಶಾಯ 48:6)

ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ?  ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.  ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ‘ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಮೊದಲ ಹೊಸ ವಿಷಯ, ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯೆಹೋವ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನವನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯನು ನಿಖರವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದನು.  ಪ್ರವಾದಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕರ್ತನು ನುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದವನು ಈ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ.  ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ!

ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರಿ. “ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಮಹತ್ತಾದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆನು.” (ಯೆರೆಮೀಯ 33:3) ಅದನ್ನೇ ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನಕಾಲ  ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವು ತಿಳಿದಿದೆ.  ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು. “[ಆದರೂ] ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಸದಮಲಸ್ವಾವಿುಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ – ಭವಿಷ್ಯತ್ತುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ, ನಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೂ ವಿಧಿಸಿರಿ.” (ಯೆಶಾಯ 45:11)  ಎಂದು ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೋವನು ಇಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಿದ್ಧ.  ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ.  ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಯೇಸುವನ್ನ ಕರೆಯುವುದು (ಕೀರ್ತ. 91:15).

ನೆನಪಿಡಿ:- “ಯೆರೂಸಲೇವಿುನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಚೀಯೋನಿನ ಜನರೇ, ನೀವು ಇನ್ನು ಅಳುವದೇ ಇಲ್ಲ; ನೀವು ಕೂಗಿಕೊಂಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆತನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆತೋರಿಸೇ ತೋರಿಸುವನು; ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನಿಮಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನು.” (ಯೆಶಾಯ 30:19)

जून 22 – सुंदरता में श्रेष्ठ!

“मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह दस हजार में उत्तम है”(श्रेष्ठ गीत 5:10)

यीशु को देखना है ,यीशु को देखने की इच्छा है ऐसा कई लोग चाहकर यीशु के पास आते हैं। जब उन्हें देखते हैं तो गवाही देते हैं। उनका स्वरूप कैसा है उसका वह वर्णन करते हैं।”मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है वह दस हजार में उत्तम है” ऐसा कह कर उसकी प्रशंसा करते हैं।

वह उजले होने के कारण पवित्र शास्त्र उन्हें श्वेत सोसन  के फूल के समान  बताता है। श्वेत शोसन के फूल नीची जगहों पर फूलकर अपने सुगंध को फैलाता है उसी तरह से मसीह दीनता में पैदा होकर अपने पवित्रता को फैलाने वाले हैं।

इसके साथ ही वह लाल भी हैं।लाल रंग त्याग का और कलवरी के रक्त का प्रतीक है । वह सुंदरता में पूर्ण होकर भी,हम सबके लिए कलवरी के क्रूस पर रक्त बहाकर लालिमा मैं बदल गए। उनमें कोई सुंदरता नहीं थी, कोई रूप नहीं था किंतु, उस रुप में बदल गए। उस लाल रंग को देखते समय मसीह ने हमारे लिए जो कष्ट सहे और हमारे लिए जो त्याग किए वह हमारे हृदय को व्याकुल कर देता है।

प्रभु के गोरे रंग को सोसन के फूलों के तुल्य और उनके लाल रंग को कलवरी के उस रक्त से तुलना करके हमने देखा। पवित्र शास्त्र उनके लाल रंग को शारोन का गुलाब से भी तुलना करके बताता है। शारोन के गुलाब को देखते समय कलवरी की लाल रंग की बड़ी-बड़ी बूंदें हमारे हृदय को विचलित कर देती हैं। वही परमेश्वर के पुत्र हैं वही मनुष्य के पुत्र हैं वही पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्था करने वाले हैं।

उस महान उद्धारकर्ता की ओर देखें। वह गोरे हैं , और लाल हैं दस हजार लोगों में श्रेष्ठ हैं, यही नहीं वह आपके हैं। आप जब भी खुद को उनका बनकर उनके हाथों में अपने आप को अर्पण करते हैं तभी वह आपके बनने को तैयार होते हैं । आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैर रखने की पीढ़ी है, ऐसा कहने वाले महान परमेश्वर ,आपके बनकर आपके साथ रहेंगे, आपको मार्ग दिखायेंगे, यह कितनी बड़ी बात है!

परमेश्वर के प्यारे बच्चों, इस प्यारे उद्धारकर्ता को अपने हृदय का प्रिय बनाकर यदि आप ग्रहण करते हैं तो वह आपके हृदय को भर देंगे। स्वर्ग की महिमा को वह आपके अंदर लेकर आ जाएंगे। स्वर्ग की पवित्रता को और स्वर्ग के दिव्य प्रेम को आपके अंदर में स्थापित करेंगे।दस हजार मैं भी खास वह निश्चित ही आपको भी खास बना देंगे।

ध्यान करने के लिए,” वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा ,स्वर्गदूतों को दिखाई दिया ,अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ ,जगत में उस पर विश्वास किया गया ,और महिमा में ऊपर उठाया गया।”(1तीमुथियुस3:16)

జూన్ 22 – సౌందర్యమునందు శ్రేష్టుడు!

“నా ప్రియుడు ధవళవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు; పదివేలమంది పురుషులలో అతని గుర్తింపవచ్చును ” (పరమగీతము 5:10)

యేసును చూడవలెను, యేసును చూడకోరుచున్నాము అని అనేకులు ఆశించుచు యేసునియొద్దకు వచ్చుచున్నారు. ఆయనను చూచుచున్నప్పుడు, ఆయనను  గూర్చి సాక్ష్యము ఇచ్చుచున్నారు. ఆయన యొక్క రూపము  ఎట్లు ఉండునని వర్ణించుచున్నారు. “నా ప్రియుడు ధవళవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు; పదివేలమంది పురుషులలో అయన ప్రత్యేకమైనవాడు” అని చెప్పి  పొగడుచున్నారు.

ఆయన ధవళవర్ణుడు అనుటచేత, బైబిలు గ్రంథము ఆయనను తెల్లని వల్లిపద్మమునకు పోల్చి చెప్పుచున్నది. తెల్లని వల్లిపద్మము లోయలయందు పెరిగి, సువాసనను వెదజల్లుచున్నట్లుగా, క్రీస్తు తన్నుతాను రిక్తునిగా చేసుకొని, తన పరిశుద్ధతను పరిమళించువాడైయున్నాడు.

అయన రత్నవర్ణుడుకూడా రత్నవర్ణము అనుట, ప్రభువుయొక్క త్యాగమునకును,  కల్వరియొక్క రక్తమునకును సాదృశ్యమునైయున్నది. పరిపూర్ణ సుందరుడైన ఆయన, మనకొరకు కల్వరి సిలువయందు రక్తమును చిందించి రక్తవర్ణుడుగా మారెను. అందములేక, సౌందర్యములేక స్వరూపమును కొల్పోయెను. అట్టి రక్తవర్ణమును తేరి చూచునప్పుడెల్లా క్రీస్తు మనకొరకు శ్రమలను, మన కొరకు ఆయన చేసిన త్యాగములను మన మనస్సును పరవశింపచేయుచునే ఉన్నది.

ప్రభువు యొక్క ధవళవర్ణమును బైబిలు గ్రంథము వల్లిపద్మమునకును, ఆయన యొక్క రత్నవర్ణమును కల్వరి రక్తమునకును పోల్చుటను చూచితిమి. బైబిలు గ్రంథము ఆయనయొక్క రక్తవర్ణమును షారోను రోజాపుష్పమునకు పోల్చి చెప్పుచున్నది. షారోను రోజాపుష్పమును చూచున్నప్పుడెల్లా, కల్వరియొక్క గొప్పదారాలుగల రక్తవర్ణము మన మనస్సులను కదిలించివేయునదై యున్నది. ఆయనే దేవునికుమారుడు, ఆయనే మనుష్యకుమారుడు. ఆయనే మనకొరకు తండ్రి కుడిపాశ్వమందు విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు.

అట్టి మంచి రక్షకుని తేరి చూడుడి, ఆయన ధవళవర్ణుడు, రత్నవర్ణుడు, పదివేలమంది పురుషులలో శ్రేష్ఠుడు. అంత మాత్రమేగాక, ఆయన మీవాడు. మీరు ఎప్పుడైతే, మిమ్ములను ఆయన వారిగా ఆయన హస్తమునందు అర్పించుకొంటీరో, అప్పుడే ఆయన మీవాడైయున్నాడు. ఆకాశము నా సింహాసనము భూమిని నా పాదపీఠము (యెషయా. 66:1) అని చెప్పిన, అంత గొప్పదేవుడు. మీవాడై మీతోకూడా ఉండి మిమ్ములను ఆయన నడిపించుట ఎంతగొప్ప భాగ్యమునైయున్నది!

దేవుని బిడ్డలారా, ఇంత మంచి రక్షకుని మీయొక్క ప్రాణ ప్రియునిగా అంగీకరించినట్లయితే, ఆయన మీయొక్క మనస్సునంతా నింపును. పరలోకపు మహిమను మీలోనికి తీసుకొచ్చును. పరలోకపు పరిశుద్ధతను, పరలోకపు దైవీక ప్రేమను మీయందు ఆయన స్థాపించును. పదివేలమంది పురుషులలో ఆయన ప్రత్యేకమైనవాడు నిశ్చయముగానే  మిమ్ములను కూడా ప్రత్యేకమైనవారిగా చేయును.

 

నేటి ధ్యానమునకై: “ఆయన సశరీరుడుగా ప్రత్యక్షుడయ్యెను, ఆత్మవిషయమున నీతిపరుడని తీర్పునొందెను, దేవదూతలకు కనబడెను,  రక్షకుడని జనములలో ప్రకటింపబడెను,  లోకమందు నమ్మబడెను, ఆరోహణుడై తేజోమయుడయ్యెను”(1 తిమోతి. 3:16).

ജൂൺ 22 – സൗന്ദര്യത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ

ഉത്തമഗീതം 5 10 എന്റെ പ്രിയ വെണ്മയും ചുവപ്പും ഉള്ളവൻ പതിനായിരത്തിലധികം ശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെ

യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അനേക കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവർ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു കർത്താവിന്റെ രൂപം എങ്ങനെ എന്ന് അവർ വിവരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയ പതിനായിരം പേരിൽ അത് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന്

അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് വെണ്മയും ചുവപ്പും ഉള്ളവൻ ആയാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത കർത്താവിനെ വെളുത്ത താമര പൂവായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു വെളുത്ത താമരപ്പൂ താഴ്വരയിൽ വിരിഞ്ഞ അവിടെ സുഗന്ധം പരത്തുന്നു അതുപോലെതന്നെ എളിയ ജനത്തിനും അവന്റെ വിശുദ്ധ എല്ലായിടത്തും

പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായി യേശുക്രിസ്തു തുടരുന്നു അവൻ ചുവപ്പാണ് കർത്താവിന്റെ ത്യാഗത്തെയും കാൽ അവരുടെ രക്തത്തിന്റെ യും അടയാളമായി ചുമന്ന നിറം നിലനിൽക്കുന്നു സൗന്ദര്യത്തിൽ പൂർണനായ കർത്താവ് നമ്മുടെ നിമിത്തം കാൽവരിയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചുവപ്പായി മാറി കർത്താവിനെ കാണാൻ രൂപഗുണം ഇല്ലാതായി ആ ചുമന്ന നിറത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളും കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളും  നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിറയുന്നു

കർത്താവിന്റെ വെളുത്ത രൂപം താമരപ്പൂം കർത്താവിന്റെ ചുമന്ന നിറം കാൽവരിയിലെ രക്തവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നിറം ഷാരോണിലെ  റോസാപുഷ്പം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ​ഷാരോണിലെ റോസാപ്പൂക്കൾ കാണുമ്പോഴെല്ലാം കാൽവരിയിലെ വലിയ തുള്ളികൾ ഉള്ള രക്ത സുരക്ഷിതമായ ചുവപ്പുനിറം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നടക്കുന്നു കർത്താവ് ദൈവപുത്രനാണ് കർത്താവ് മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു

അതിശയകരമായ രക്ഷകനെ നോക്കൂ കർത്താവേ ഈ ചുവപ്പു മുഴുവൻ മാത്രമല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കൈകളിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിച്ച കാലംമുതൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കുന്നു  യെശയ്യ 66:1 ​സ്വർഗ്ഗം എന്റെ സിംഹാസനം ഭൂമി എന്റെ പാദപീഠം ആകുന്നു നിങ്ങളുടെ ആയിത്തീരുകയും നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നത് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്

ദൈവമക്കളെ അത്ഭുതകരമായ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ആയി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ നിറയ്ക്കും കർത്താവ് സ്വർഗ്ഗീയ മഹത്വം നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വർഗ്ഗീയ വിശുദ്ധിയും ദിവ്യസ്നേഹം സ്ഥാപിക്കും പതിനായിരങ്ങൾ പ്രധാനിയായ നിങ്ങളെയും വളരെ പ്രത്യേകത ഉള്ളവരാകും

നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം 1 തിമോത്തിയോസ് 3 16 അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ആത്മാവിൽ നീ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു ജൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗ പെട്ടു ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു തേജസ് എടുക്കപ്പെട്ടു

ஜூன் 22 – அழகில் சிறந்தவர்!

“என் நேசர் வெண்மையும் சிவப்புமானவர்; பதினாயிரம்பேர்களில் சிறந்தவர்” (உன். 5:10).

இயேசுவைக் காணவேண்டும், இயேசுவைக் காண விரும்புகிறோம் என்று அநேகர் விரும்பி இயேசுவண்டை வருகிறார்கள். அவரைக் காணும்போது, அவரைக் குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார்கள். அவருடைய தோற்றம் எப்படியிருக்கிறது என வர்ணிக்கிறார்கள். “என் நேசர் வெண்மையும் சிவப்புமானவர். பதினாயிரம் பேரிலும் சிறந்தவர்” என்று சொல்லி போற்றுகிறார்கள்.

அவர் வெண்மையானவர் என்பதினாலே, வேதம் அவரை வெண்மையான லீலி புஷ்பத்திற்கு ஒப்பிட்டுச் சொல்லுகிறது. வெண்மையான லீலி புஷ்பம் பள்ளத்தாக்குகளில் மலர்ந்து, வாசனையை பரிமளிக்கிறதைப் போலவே, கிறிஸ்து தாழ்மையிலே அவதரித்து, தமது பரிசுத்தத்தைப் பரிமளிக்கிறவராக இருக்கிறார்.

அவர் சிவப்பானவரும்கூட. சிவப்பு என்பது, கர்த்தருடைய தியாகத்துக்கும், கல்வாரியின் இரத்தத்துக்கும் அடையாளமாய் இருக்கிறது. முற்றிலும் அழகுள்ள அவர், நமக்காக கல்வாரி சிலுவையில் இரத்தம் சிந்தி சிவப்பாக மாறினார். அழகுமில்லாமல் சௌந்திரியமுமில்லாமல் அந்தக்கேடு அடைந்தார். அந்த சிவப்பு நிறத்தை நோக்கிப் பார்க்கும்போதெல்லாம் கிறிஸ்து நமக்காக பட்டபாடுகளும், நமக்காக அவர் செய்த தியாகங்களும், நம் உள்ளத்தைப் பரவசப்படுத்திக்கொண்டே இருக்கின்றன.

தேவனின் வெண்மை நிறத்தை வேதம் லீலி புஷ்பத்துக்கும், அவரது சிவப்பு நிறத்தை கல்வாரி இரத்தத்திற்கும் ஒப்பிடுவதைக் கண்டோம். வேதம் அவரது சிவப்பு நிறத்தை சாரோனின் ரோஜாவிற்கும் ஒப்பிட்டுச் சொல்லுகிறது. சாரோனின் ரோஜாவைப் பார்க்கும் போதெல்லாம் கல்வாரியின் பெருந்துளிகளின் செந்நிறம் நம் உள்ளத்தை அசைக்கிறதாயிருக்கிறது. அவரே தேவகுமாரன். அவரே மனுஷக் குமாரன். அவரே நமக்காக பிதாவினுடைய வலது பாரிசத்திலே பரிந்து பேசுகிறவர்.

அந்த அருமை இரட்சகரை நோக்கிப் பாருங்கள். அவர் வெண்மையானவர், சிவப்பானவர், பதினாயிரம் பேரிலும் சிறந்தவர். மட்டுமல்ல, அவர் உங்களுடையவர். நீங்கள் எப்போது, உங்களை அவருடையவராக அவருடைய கரத்தில் அர்ப்பணித்தீர்களோ, அப்பொழுதே அவர் உங்களுடையவராகவுமிருக்கிறார். வானம் எனக்கு சிங்காசனம். பூமி எனக்குப் பாதபடி (ஏசா. 66:1) என்று சொன்ன அவ்வளவு பெரிய தேவன். உங்களுடையவராய், உங்களோடுகூட இருந்து உங்களை அவர் வழிநடத்துவது எத்தனை பெரிய பாக்கியமானது!

தேவபிள்ளைகளே, இந்த அருமையான இரட்சகரை உங்களுடைய ஆத்தும நேசராய் ஏற்றுக்கொள்வீர்களென்றால், அவர் உங்கள் உள்ளத்தையெல்லாம் நிரப்புவார்; பரலோக மகிமையை உங்களுக்குள் கொண்டு வருவார். பரலோகத்தின் பரிசுத்தத்தை, பரலோகத்தின் தெய்வீக அன்பை உங்களுக்குள் அவர் ஸ்தாபிப்பார். பதினாயிரம் பேரிலும் விசேஷித்த அவர், நிச்சயமாகவே உங்களையும் விசேஷமுள்ளவர்களாக்குவார்.

நினைவிற்கு:- “மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார், ஆவியிலே நீதியுள்ளவரென்று விளங்கப்பட்டார், தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், மகிமையிலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார்” (1 தீமோ. 3:16).