Category: Appam

Oct – 30 – பரதேசிகள்!

“…தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட பரதேசிகளுக்கு எழுதுகிறதாவது” (1 பேது. 1:2).

தாங்கள் பரலோகத்துக்குரியவர்கள் என்பதும், தங்களுடைய நித்திய வாசஸ்தலம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது என்பதும் யார் யாருடைய உள்ளத்திலே உறுதியாய் இருக்கிறதோ, அவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு அந்நியரும் பரதேசிகளுமாகவே இருப்பார்கள். “நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்திலிருக்கிறது, அங்கேயிருந்து கர்த்தராயிருக்கிற இயேசுகிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வர எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம்” (பிலி. 3:20).

தேவபிள்ளைகளே, உங்களுடைய ஆத்துமா பரலோகத்தை வாஞ்சித்து கதறட்டும். அப். பவுல், “பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்துபோனாலும், தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலையல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்திலே நமக்கு உண்டென்று அறிந்திருக்கிறோம். ஏனெனில், இந்தக் கூடாரத்திலே நாம் தவித்து, நம்முடைய பரம வாசஸ்தலத்தைத் தரித்துக்கொள்ள மிகவும் வாஞ்சையுள்ளவர்களாயிருக்கிறோம்; தரித்துக்கொண்டவர்களானால், நிர்வாணிகளாக் காணப்படமாட்டோம். இந்தக் கூடாரத்திலிருக்கிற நாம் பாரஞ்சுமந்து தவிக்கிறோம்; இந்தப் போர்வையைக் களைந்துபோட வேண்டுமென்று விரும்பாமல், மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படுவதற்காகப் போர்வை தரித்தவர்களாயிருக்கவேண்டுமென்று விரும்புகிறோம்” (2 கொரி. 5:1-4) என்று எழுதுகிறார்.

தாவீது ராஜாவின் அனுபவத்தைப் பாருங்கள். அவர் ஒரு பெரிய ராஜாதான். செல்வாக்கும் செல்வங்களும் இருந்தன. ஆனால் அவைகளின் மத்தியிலும் தான் ஒரு பரதேசி என்பதை மறந்து போய்விடவில்லை. பூமியிலே நான் பரதேசி என்று அவர் அறிக்கையிடுகிறார் (சங். 119:19). “நான் பரதேசியாய்த் தங்கும் வீட்டிலே உமது பிரமாணங்கள் எனக்குக் கீதங்களாயின” (சங். 119:54).

வெளி தேசத்திலிருந்த ஒரு தாயார், இந்தியாவிலுள்ள ஒருவருக்கு அனாதைச் சிறுவர்களை கண்காணிக்கும் படி ஏராளமான பணத்தை ஒரு ஊழியருக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் அவர் அனாதை சிறுவர்களுக்கு இல்லம் வைத்து நடத்தாமல் தனக்கென்று வீடு, பங்களா என்று வாங்கிக்கொண்டார். மட்டுமல்ல, நேரிடையாக அந்த சகோதரியினிடத்தில் போய் கேட்டால் இன்னும் ஏராளமாக பணம் கிடைக்கும் என்று அங்கே புறப்பட்டுப் போனார்.

அந்த சகோதரியின் வீட்டைப் பார்த்த உடனே இவருக்கு தூக்கிவாரிப் போட்டது. அங்கே அந்த சகோதரி மிக மிக சிறிய வீட்டில் எந்த வசதிகளும் இல்லாமல் ஏழ்மையான நிலையில் இருக்கக் கண்டார். அந்த சகோதரி அவரைப் பார்த்து, “சகோதரனே, என்னுடைய வசதிகளையெல்லாம் தியாகம் பண்ணி, மூன்று வேளை சாப்பிட்டதை ஒரு வேளையாக்கி, இந்தியாவிலுள்ள ஏழை மக்களுக்கு உதவுவதற்கு என் மனம் முன் வந்தது. இதற்கு முக்கிய காரணம் நான் இந்த பூமியிலே பரதேசி என்று உணர்ந்ததுதான்” என்றார்கள். அந்த வார்த்தையைக் கேட்டதும் அந்த ஊழியக்காரர் தலை குனிந்தார்.

தேவபிள்ளைகளே, “உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததுமில்லை, இதிலிருந்து நாம் ஒன்றும் கொண்டுபோவதுமில்லை என்பது நிச்சயம்” (1 தீமோ. 6:7).

நினைவிற்கு:- “பண ஆசை எல்லாத் தீமைக்கும் வேராயிருக்கிறது; சிலர் அதை இச்சித்து, விசுவாசத்தைவிட்டு வழுவி, அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவக் குத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள்” (1 தீமோ. 6:10).

Oct 30 – PILGRIMS!

“To the pilgrims of the …elect” (I Peter 1:1, 2).

All those who strongly feel in their heart that they belong to heaven and their eternal dwellings are in heaven will stay as sojourners and pilgrims to this world. “For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Saviour, the Lord Jesus Christ” (Philippians 3:20).

Dear children of God, let your soul pant for heaven. Paul the Apostle writes, “For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed with our habitation which is from heaven, if indeed, having been clothed, we shall not be found naked. For we who are in this tent groan, being burdened, not because we want to be unclothed, but further clothed, that mortality may be swallowed up by life” (II Corinthians 5:1-4).

Look at the experience of King David. He had influence and wealth. Even then he did not forget that he was a stranger. He declares that he is a stranger in the world (Psalm 119:19). “Your statutes have been my songs in the house of my pilgrimage” (Psalm 119:54).

An elderly woman living abroad had sent a big amount to a servant of God in India for the purpose of helping the young orphans. But that person did not spend the money for the purpose to which it was sent on the other hand and he bought some properties for himself. Further, with the thought that if contacted in person more money could be drawn from her, he departed to her place.

When he saw the women’s house abroad, he was utterly shocked. It was a very small and simple house without any comforts. The woman told the man, “Brother, I feel like a stranger in this place. That is why the thought of helping the poor in India came to my mind. I sacrifice all my comforts here, eat only once instead of thrice and save the money for the purpose.” The servant of God felt ashamed to hear these words.

Dear children of God, “For we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out” (I Timothy 6:7).

To meditate: “For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows” (I Timothy 6:10).

Oct – 29 – சிட்சை!

“எந்தச் சிட்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும்; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும்” (எபி.12:11).

 சிட்சையை யாரும் விரும்புவதில்லை. ஆனால், ஒரு மனுஷன் சீர்ப்படுவதற்கு சிட்சை மிகவும் அவசியமாயிருக்கிறது. கர்த்தருடைய சிட்சை ஒருவேளை துக்கமாய் காணப்படக்கூடும். ஆனால், பிற்காலத்தில் அதுவே ஆசீர்வாதமாக மாறும் என்பதை நீங்கள் மறந்து போய்விடக்கூடாது. நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை சிட்சிப்பது பிள்ளைகளுடைய நன்மைக்காகத்தான். அந்த தண்டனையானது பிள்ளைகளின் உள்ளத்திலுள்ள மதியீனத்தை அகற்றுகிறது; பெற்றோருக்கு பயந்து நடக்கும்படி செய்கிறது; ஒழுக்கமுள்ள பிள்ளையாக சீர் திருத்துகிறது.

 சிறு பிள்ளைகளை நீங்கள் பிரம்பினால் சிட்சிக்கிறீர்கள். பெரியவர்களை எப்படி சிட்சிப்பது? அரசாங்கம் அதற்காக பல விதமான அபராதங்களையும், தண்டனைகளையும், சிறைக்கூடத்தையும் வைத்திருக்கிறது. அதே நேரத்தில் உள்ளத்தில் செய்கிற பாவங்களும், அரசாங்கத்தின் கண்களில் மண்ணைத் தூவி விட்டுச் செய்கிற இரகசியச் செயல்களும், ஏராளம் இருக்கின்றவே! அவைகளிலிருந்து ஒரு விசுவாசியை திருத்தும் வழி என்ன? வேதம் சொல்லுகிறது: “கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்புகூருகிறாரோ அவனை அவர் சிட்சித்து, தாம் சேர்த்துக்கொள்ளுகிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார்” (எபி. 12:6).

ஒரு கல்லூரி பேராசிரியர் ஒருவர் இருந்தார். அவருடைய நாட்களில் கல்லூரியில் வாரந்தோறும் பரீட்சைகள் நடக்கும். அதில் தோல்வியடைந்து விட்டால் மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு அவருடைய அறைக்கு முன்பாக போய் நிற்க வேண்டும். அவர் ஒவ்வொருவராக கூப்பிட்டு மிகக் கடினமான வார்த்தைகளைப் பேசுவார். அவருடைய கடினவார்த்தைகளை ஒரு முறை கேட்கிறவர்கள் மீண்டும் ஒருபோதும் தோல்வியடைந்த நிலைமையில் அவரைச் சந்திக்க விரும்பமாட்டார்கள். எப்படியாவது படித்து நல்ல மதிப்பெண் வாங்கி விடுவார்கள்.

அடுத்த முறையும் தேர்வில் தவறிவிட்டால் இன்னும் அதிகமாக கடுமையான முகத்தோடுகூட பேசுவார். அப்படியும் அந்த மாணவன் திருந்தாமல் போனால் அதற்குப் பிறகு அவர் பேசமாட்டார், சிரிப்பார். அவர் சிரித்தால் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், ‘இவனை கண்டித்து பிரயோஜனமில்லை. அவனில் முன்னேற்றம் காணப்படவில்லை’ என்பதுதான். அரசாங்க தேர்வு எழுத அனுமதிக்க மாட்டார்.

ஆனால் கர்த்தர் உங்களை கண்டிக்கும்போது, உங்கள்மேல் அவர் அன்பு வைத்திருக்கிறார் என்பதை மறந்து போய்விடக் கூடாது. அந்த அன்பினால் தான் அவர் சிட்சைகளையும், பாடுகளையும், கஷ்டங்களையும் தன் மகனாகிய உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அனுப்பி உங்களை நல்வழிபடுத்துகிறார் (எபி.12:6-9).

நீங்கள் அவர் மகன் என்பதால்தான் சிட்சையின் மூலம் கர்த்தர் உங்களை பழக்குவிக்கிறார். பரிசுத்த பாதையில் நடக்க சொல்லிக் கொடுக்கிறார். அதை நீங்கள் ஆரம்பத்திலேயே கற்றுக்கொள்ளுவீர்களென்றால், அது உங்களை நித்திய ராஜ்யத்தில் கொண்டுசேர்க்கும். தேவபிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய சிட்சையை அற்பமாக எண்ணாதிருங்கள்.

நினைவிற்கு:- “நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிருக்கும்; கர்த்தர் அவைகளெல்லாவற்றிலும் நின்று அவனை விடுவிப்பார்” (சங்.34:19).

Oct – 29 – CHASTENING!

“Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it” (Hebrews 12:11).

No one likes chastening. But chastening is very much essential for reforming a man. The chastening of God may appear to cause distress but you should not forget that it would turn into a blessing at a later date.

You chasten your children only for their betterment. That chastening clears the foolishness from them; makes them fearfully obey their parents; reforms them as disciplined children.

When it is children, you can chasten them with a cane. What to do with the elders? The government has some penalties, punishments and prisons for this purpose. At the same time, there are plenty of sins within the heart and some more secret sins which go unnoticed by the authorities. What is the way to correct a believer from those sins? The Scripture says, “For whom the Lord loves He chastens and scourges every son whom He receives” (Hebrews 12:6).

There was a college professor. During his days, there would be examinations in the college every week. All those who fail in the examination would have to go and stand in front of his room in the afternoon. He would call them one by one into his room and scold them with harsh words. Anyone who undergoes this terrible experience would study with utmost care and ensure that they never face such situation.

If any student fails in the examination again, the professor would use still harsher words. If there is no change in a student despite these treatments, he would stop speaking to them but begin to smile. The meaning for the smile is that there is no improvement in that particular student and there is no use trying further in improving him. He will also not allow the student to write the final governmental examinations.

But, do not forget that God has placed a lot of love over you, His son, even while chastening. Only because of that love, He sends chastening, suffering and trouble to your life and transforms you (Hebrews 12:6-9).

Think of the words “His son.” Just because He treats you as His son, He corrects you through chastening. He trains you to walk in the path of holiness. If you learn this early, it will carry you to the Eternal Kingdom. Dear children of God, do not despise the chastening of the Lord.    

To meditate: “Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all” (Psalms 34:19).

Oct – 28 – போராட்டம்!

“பாவத்திற்கு விரோதமாய்ப் போராடுகிறதில் இரத்தஞ்சிந்தப்படத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்துநிற்கவில்லையே” (எபி. 12:4).

 நீதி கேட்டு சிலர் போராடுகிறார்கள். அதிக வருமானம் கேட்டு சிலர் போராட்டம் நடத்துகிறார்கள். அரசாங்கத்துக்கு விரோதமாக ஜனங்களும், அதிகாரிகளுக்கு விரோதமாக கீழே பணியாற்றுகிறவர்களும் போராடிக் கொண்டேயிருக்கிறார்கள். ஏழை வயிற்றுக்கும் வாய்க்குமிடையே போராடுகிறான். பணக்காரன் அந்தஸ்துக்கும் ஆடம்பரத்துக்கும் இடையே போராடுகிறான்.

ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளையாகிய உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு போராட்டம் உண்டு. அது என்ன போராட்டம்? சாத்தானோடுகூட போராட்டம்; பாவத்துக்கு எதிரான போராட்டம்; உலகம் மாமிசத்துக்கெதிராக போராட்டம்; நீங்கள் பரலோக பாதையிலே செல்லுவதை சாத்தான் விரும்புவதில்லை. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் அவன் இடைவிடாமல் போராடுகிறான். வேதம் சொல்லுகிறது, “…மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடுமல்ல, துரைத்தனங்களோடும், அதிகாரங்களோடும், இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும், வானமண்டலங்களிலுள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்குப் போராட்டம் உண்டு” (எபே.6:12).

மாத்திரமல்ல, நீங்கள் பாவத்தோடுகூட இடைவிடாமல் போராடி ஜெயம் பெற்றவர்களாய் காணப்படவேண்டும். அநேகர் உலகத்தோடும் பாவத்தோடும் துன்மார்க்கத்தோடும் ஒத்துப்போய்விடுகிறார்கள். அவர்கள் உலகத்தின் ஆசாபாசங்களோடு போராடி ஜெயம் பெறுகிறதில்லை. அப். பவுல் “பாவத்திற்கு விரோதமாய்ப் போராடுகிறதில் இரத்தஞ்சிந்தப்படத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையே” என்று அங்கலாக்கிறார் (எபி. 12:4).

அவருடைய வாழ்க்கையும் போராட்டமான வாழ்க்கையாகத்தான் இருந்தது. அந்தப் போராட்டத்தைக் குறித்து அவர் “நல்ல போராட்டம்” என்று குறிப்பிடுகிறார். “நல்ல போராட்டத்தைப் போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தைக் காத்துக்கொண்டேன்” (2 தீமோ.4:7). அதுவே அவருடைய சாட்சி! அந்தப் போராட்டம் நன்மையாகவே முடிந்தது. அவர் ஓட்டத்தை ஜெயமாகவே ஓடி முடித்தார். அந்த ஓட்டத்தின் முடிவிலே அவருக்கு ஒரு பெருமிதம், மகிழ்ச்சி, எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. “இதுமுதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்குத் தந்தருளுவார்” என்று உற்சாகமாய் எழுதுகிறார்.

பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பாருங்கள். அவர்கள் தங்கள் போராட்ட வாழ்க்கையிலும் எப்படி கர்த்தருக்காக வைராக்கியத்தோடு நின்று ஜெயங்கொண்டார்கள் என்பதை சிந்தித்துப் பாருங்கள். உலகிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்தரத்தில் பங்கு பெறும்படி எப்போதும் பாவத்தை எதிர்த்து நின்று போராடுவீர்களாக.

பாவ சோதனைகளைக் கொண்டு வந்து சத்துரு உங்களை எதிர்த்து வரும்போது இயேசுவின் இரத்தத்தை அவன் மேல் தெளிப்பீர்களாக. ‘அப்பாலே போ சாத்தானே உலகமும், அதன் ஆசை இச்சைகளும் எனக்கு வேண்டாம்; நான் கர்த்தரையே பின்பற்றுவேன்’ என்று சொல்லுங்கள். நீங்கள் அக்கினியாய் ஜீவித்தால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளாது.

நினைவிற்கு:- “அவர் வந்து, பாவத்தைக்குறித்தும், நீதியைக்குறித்தும், நியாயத்தீர்ப்பைக்குறித்தும், உலகத்தைக் கண்டித்து உணர்த்துவார்” (யோவான் 16:8).

Oct – 28 – STRIVE AGAINST

“You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin” (Hebrews 12:4).

Some people launch a struggle demanding justice. Some others fight for demanding wage increase. The government faces struggles from the people while the officials face the same from their subordinates. The struggle of the poor is between his mouth and stomach. The struggle of the rich is between status and luxury.

But, there is a struggle for every one of you, the children of God. What is that struggle? It is the struggle against Satan; struggle against sin; struggle against the world and flesh. Satan never likes you progressing in the path of heaven. He always fights against the children of God. The Scripture says, “For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places” (Ephesians 6:12). 

Not only that. You should be ones who win over the sins, after waging a non-stop battle against them. Many people compromise with the world, sin and the wickedness. They do not fight against the worldly pleasures and desires. Paul the Apostle sadly writes, “You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin” (Hebrews 12:4).

His life was also one with fights. He points out the fight as “A good fight.” “I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith” (II Timothy 4:7). It is his testimony. That fight succeeded. He ran the race victoriously. At the end of that run, he had pride, happiness and expectation. He writes with enthusiasm, “Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will give to me on that Day.” 

Analyse the lives of the saints. Understand how firmly they stood with zeal for God even in their lives filled with struggles and eventually succeeded. May you fight against sin always, so that you partake in the inheritances of the saints of the world. 

Sprinkle the blood of Jesus Christ on the enemy when he comes opposing you bringing the tests of sin. Say to him, “Get away from here Satan. I do not want the world and its lusts. I will follow God alone.” If you live like fire, the sin cannot overcome you.   

To meditate: “And when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment” (John 16:8).

Oct – 27 – பின்மாற்றம் வேண்டாம்!

“நாமோ கெட்டுப்போகப் பின்வாங்குகிறவர்களாயிராமல், ஆத்துமா ஈடேற விசுவாசிக்கிறவர்களாயிருக்கிறோம்” (எபி. 10:39).

இந்த கடைசி நாட்களில் அநேக விசுவாசிகள் கர்த்தருக்காக வைராக்கியமாய் முன்னேறிச் செல்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். சிலரோ சோதனைகளை தாங்கக்கூடாமல் பின்மாற்றத்தில் செல்லுகிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். பின்வாங்கும்போது தேவபிரசன்னத்தையும் சமுகத்தையும் இழந்து கெட்டுப் போகிறவர்களாய் இருப்பார்கள். ஆனால் நீங்கள் முன்னேறிச் செல்லும்போதோ உங்களுடைய ஆத்துமா ஈடேறுகிறதாய் விளங்கும்.

ஒரு முறை தூக்குக்கு எத்தனமாய் இருந்த ஒரு கைதிக்காக விசுவாசிகள் இரவும் பகலும் போராடி ஜெபித்து, பல நாட்கள் உபவாசித்து அவனை விடுவித்து கொண்டு வந்தார்கள். ஆனால் அவனோ விடுதலையடைந்தவுடன் கிறிஸ்துவையும் மறந்து விட்டான். அவனுக்காக ஜெபித்த மக்களையும் மறந்து விட்டான். முழுவதுமான பின்மாற்ற அனுபவத்திற்குள் சென்று விட்டான். அவனுக்காக ஜெபித்த சகோதரர் மிகவும் துக்கத்தோடு, “அவன் தான் விடுதலையானால் ஒரு கிறிஸ்தவ ஆலயம் கட்டுவதாக வாக்களித்தான். ஆனால் இப்பொழுதோ, ஒரு இந்து கோவில் கட்டிக் கொண்டிருக்கிறான்” என்று சொன்னார்.

இந்த பின்மாற்றத்திற்கு காரணம் என்ன? முதல் முக்கிய காரணம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஆழமான மனம் திரும்புதலும், ஆழமான கல்வாரி அன்பும் இல்லாததுதான். இயேசு சொன்னார்: “கற்பாறையின்மேல் விதைக்கப்பட்டவர்கள் கேட்கும்போது சந்தோஷத்துடனே வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள்; ஆயினும் தங்களுக்குள்ளே வேர்கொள்ளாதபடியினாலே, கொஞ்சக்காலமாத்திரம் விசுவாசித்து, சோதனை காலத்தில் பின்வாங்கிப்போகிறார்கள்” (லூக். 8:13).

இன்னும் சிலர் மண்ணாசை, பொன்னாசை, புகழாசை காரணமாக தெய்வீக அன்பை விட்டுவிட்டு உலகத்திற்கடுத்த வழிகளில் சென்று விடுகிறார்கள். கிறிஸ்துவண்டை வந்து அருமையாய் சாட்சி சொன்ன ஒரு சகோதரன் குடும்பத்தின் சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு பழையபடியே பழைய மார்க்கத்திற்குள் சென்றபோது, அவர் சொன்னார்: “நான் தற்காலிகமாகத்தான் இயேசுவை விட்டு பின்வாங்கியிருக்கிறேன். நான்கு வருடங்கள் கழித்து நான் மீண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள் வந்து விடுவேன்”. இது எத்தனை ஆபத்தானது! நான்கு வருட இறுதிக்குள்ளாக அவருடைய மரணம் இருக்குமென்றால் அவர் பாதாளத்திற்குள் அல்லவா இறங்குவார்? அக்கினி ஜுவாலை அல்லவா அவருடைய முடிவு?

 வேதம் சொல்லுகிறது: “வருகிறவர் இன்னுங் கொஞ்சக்காலத்தில் வருவார், தாமதம்பண்ணார். விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், பின்வாங்கிப் போவானானால் அவன்மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாயிராது என்கிறார்” (எபி. 10:37,38). பின்வாங்கிப் போவானானால் அவன் கர்த்தருடைய சமுகத்தை இழக்கிறான், ஆதி அன்பை இழக்கிறான். கர்த்தரும் அவன்மேல் பிரியமாய் இருப்பதில்லை.

தேவபிள்ளைகளே, கிறிஸ்துவை விட்டு பின்வாங்கினால் வேறு யாரிடத்தில் போக முடியும்? சற்று சிந்தித்துப் பாருங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபத்திலும் வேத வாசிப்பிலுமிருந்து கர்த்தருடைய அன்பிலே கட்டப்பட்டு எழுப்பப்படுங்கள்.

நினைவிற்கு:- “…அவருடைய இளைப்பாறுதலில் பிரவேசிப்பதற்கேதுவான வாக்குத்தத்தம் நமக்குண்டாயிருக்க, உங்களில் ஒருவனும் அதை அடையாமல் பின்வாங்கிப் போனவனாகக் காணப்படாதபடிக்குப் பயந்திருக்கக்கடவோம்” (எபி. 4:1).

Oct – 27 – DO NOT DRAW BACK!

“But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul” (Hebrews 10:39).

In these final days, many believers are with zeal in moving ahead for God. But at the same time, a few people backslide being unable to withstand the tests.  They lose the presence of God and turn worse as they slide. But when you move ahead, your soul will stay as saved.

Once, a person was about to face capital punishment. The believers fought in prayer day and night, fasted for many days and succeeded in getting his release from the prison. But after release, that man forgot Jesus Christ and also the believers who had prayed for him. Thus, he went into the full backsliding experience. The persons who prayed for him said sadly, “That man had promised that he would build a church for Christ if he gets released. He has forgotten the promise now and he is building a Hindu temple instead.”

What is the reason behind this backsliding? The prime reason is that such people do not have deep repentance and deep love of Calvary. Jesus Christ said, “But the ones on the rock are those who, when they hear, receive the word with joy; and these have no root, who believe for a while and in time of temptation fall away” (Luke 8:13).

Some more people are affected by lust over properties, gold, fame and as a result, they leave the divine love and go behind the worldly pleasures. One person came nearer to Jesus Christ, rendered witness but due to a family property settlement he had to change tracks. He said, “I am only temporarily going away from Christ. After four years, I will come back to the Christian fold.” How dangerous this is! If he faces the end of life before that four years, will he not have to go to hell? Will not the flame of fire be his end?

The Scripture says, “For yet a little while and He who is coming will come and will not tarry. Now the just shall live by faith; but if anyone draws back, My soul has no pleasure in him” (Hebrews 10:37, 38). If a person slides back, he loses the presence of God and also the early love. God also will not be pleased with him.

Dear children of God, if one slides down from Christ, where else he could go? Think a little. May you be bound with the love of God and stay in prayer and Scripture reading every day.

To meditate: “Therefore, since a promise remains of entering His rest; let us fear lest any of you seem to have come short of it” (Hebrews 4:1).

OCt – 26 – விசுவாசம் என்னும் கேடகம்!

 “பொல்லாங்கன் எய்யும் அக்கினியாஸ்திரங்களையெல்லாம் அவித்துப் போடத்தக்கதாய், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக விசுவாசமென்னும் கேடகத்தைப் பிடித்துக்கொண்டவர்களாயும் நில்லுங்கள்” (எபே. 6:16).

விசுவாசமென்னும் கேடகத்தைப் பிடித்துக் கொண்டு நில்லுங்கள். அந்த கேடகம் உங்களுக்கு பாதுகாப்பைத் தருகிறது; அடைக்கலத்தை தருகிறது; சாத்தானின் ஆயுதங்கள் உங்களைத் தாக்காதபடி தற்காத்துக் கொள்ளுகிறது.

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் நடந்தது. அப்போது மாணவர்கள் போலீசார் மேல் சரமாரியாக கற்களை வீசினார்கள். போலீசார் கைகளில் கேடகம் போன்ற ஒன்றை வைத்துக்கொண்டார்கள். தலையில் இரும்பு தொப்பி அணிந்திருந்தார்கள். போலீஸ் வாகனத்தின் மேல் கல் எறியப்படுகிறது என்பதற்காக கம்பி வலைகளை அதன் ஜன்னல்களில் மாட்டினார்கள். அவை கேடகமாக விளங்கினது. அப்படி இல்லாவிட்டால் அவர்கள் சரீரத்தில் காயப்பட்டிருந்திருப்பார்கள். வாகனமும் சேதப்பட்டிருந்திருக்கும்.

ஆவிக்குரிய பாதையில் முன்னேற விரும்புகிற உங்களுக்கு விரோதமாக ஒரு போராட்டமுண்டு. நீங்கள் முன்னேற முடியாதபடி சாத்தான் இடைவிடாமல் உங்கள்மேல் அம்பு எய்துகொண்டேயிருக்கிறான். விரோதிகள் வில்லிலே அம்புக்கு பதிலாக விஷமுள்ள பாம்புகளை வைத்து எய்ததாக சில புராணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பாம்பின் விஷம் பயங்கரமாக இருப்பதினால் அம்பு போல் பாய்ந்து சென்று எதிரிகளை தாக்கி கடிக்குமாம்.

சாத்தான் எய்யும் அம்பைப்பற்றி அப். பவுல் எழுதும்போது, அது “அக்கினியாஸ்திரம்” என்று குறிப்பிட்டார். வில்லிலே தீப்பந்தத்தை வைத்து அம்பாக எறியும்போது அது எரிபந்தமாக பாய்ந்து சென்று தாக்கும். சாத்தானின் அக்கினியாஸ்திரம் என்பது அக்கினி போன்ற சோதனைகளையும் பாடுகளையும் குறிக்கிறது. சாத்தான் எறிகிற இந்த அக்கினியாஸ்திரங்களையெல்லாம் அப்படியே தள்ளிவிடத்தக்கதாக ஒரு கேடகம் இருந்தால் அது எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும்! அதுதான் விசுவாசம் என்னும் கேடகம்.

இயேசுவே உங்களுடைய விசுவாச கேடகம். சாத்தான் அம்பைப் போல உங்களைத் தாக்க வரும்போது, நீங்கள் விசுவாசத்துடன் கிறிஸ்துவிலே மறைந்து கொள்ளுவீர்களாக. கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக சத்துருவால் நிற்க முடியாது. ஏனென்றால் மரணத்திற்கு அதிபதியான பிசாசை இயேசு தமது மரணத்தினாலே மேற்கொண்டார் (எபி. 2:14). நீங்கள் சாத்தானைக் கண்டு பயப்படாதிருங்கள். பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களைவிட்டு ஓடிப்போவான் (யாக். 4:7).

    ஒருமுறை ஒரு தேவ ஊழியர், ஊழியத்தை முடித்துவிட்டு, மிகவும் களைப்பாக வந்து, தூங்கிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது சாத்தான் வந்து அவருடைய கட்டிலை அசைத்தான். அவர் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து, கட்டிலின் மறுபக்கத்தில் சாத்தான் உட்கார்ந்திருக்கிறதை கவனித்தார். அவனைப் பார்த்து அசட்டையாக, ‘ஓ! நீ தானா? நான் பூமி அதிர்ச்சி என்று நினைத்தேன்’ என்று சொல்லிவிட்டு, மீண்டும் படுத்து தூங்கிவிட்டார். சாத்தானுக்கு அவமானம் தாங்க முடியாமல் ஓடிப்போய் விட்டானாம். தேவபிள்ளைகளே கர்த்தர் எப்பொழுதும் உங்களோடிருக்கிறபடியினால் நீங்கள் சமாதானமாகவும், சந்தோஷமாகவும் இருங்கள்.

நினைவிற்கு:- “தேவன் நமக்குப் பயமுள்ள ஆவியைக் கொடாமல், பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுமுள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார்” (2 தீமோ. 1:7).

Oct – 25 – WRESTLE AGAINST SPIRITUAL HOSTS OF WICKEDNESS!

“For we do not wrestle against flesh and blood, but against ….spiritual hosts of wickedness in the heavenly places” (Ephesians 6:12).

A man has problems to face both within him and outside. There are the demands of bodily lusts and external pressure from satanic power.   

Satan, along with his army was pushed out from heaven and they put up a great fight with God and His children. The spiritual hosts of wickedness in the heavenly places fight and try to put an end to our Christian run by making our heart weary.

At the same time, the blood of Jesus Christ is there to help you in opposing these evil spirits; the fellowship of the saints is also there for you. The Name of God is in your hands and you also have the Scripture verses. Not only that. Thousands of angels are by your side. The angel Michael himself stands in support of you. The Scripture says, “At that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people” (Daniel 12:1). 

In these days, Satan knows that there is only a little time left for him and so he walks about like a roaring lion, seeking whom to devour. The campaigns against Christianity are becoming strong today. The freedom of religion is slowly getting withdrawn in our country today. We are moving towards a period full of struggles. 

You may plead to God by saying, “Lord, give us your thousands of angels to us. Have you not said that you would command the angels to protect us? Send your angels to protect us, our ministries and the thousands of believers involved in our ministries.” Yes. When the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places rise against you, Michael the archangel of God and the millions of angels with him will stand by your side and fight for you. 

In the Scripture, a problem arose to Hezekiah. Sennacherib had brought a big army to fight against the Israelites. Nobody could win that army as it was too big. All that Hezekiah did during that critical situation was to pray fervently. He addressed God as “O Lord of hosts.” What did God do? He at once sent His angel. The Scripture says, “Then the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians one hundred and eighty-five thousand; and when people arose early in the morning, there were the corpses—all dead” (Isaiah 37:36).

To meditate: “The angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them” (Psalms 34:7).