Appam - Marathi

जुलै 09 – हिज्कीयाची श्रद्धा!

“हे प्रभू, आता तू लक्षात ठेव की मी तुझ्यासमोर सत्य आणि निष्ठावान मार्गाने कसे चाललो आहे आणि तुझ्या दृष्टीने जे चांगले आहे ते केले आहे.” (2 राजे 20: 3).

आज आपण राजा हिज्कीयाच्या विश्वासूपणाबद्दल मनन करणार आहोत. यहुदावर राज्य करणारा तेरावा राजा होता. तो पंचवीस वर्षांचा होता तेव्हा राजा झाला. यहुदाच्या तीन सत्यवादी व प्रामाणिक राजांपैकी तो एक होता. “परमेश्वरच माझी शक्ती आहे” हे हिज्कीया नावाचा अर्थ आहे.

राजा हिज्कीयाचे विश्वासूपणे काय होते? त्याने मूर्तीपूजा करण्याची प्रणाली पूर्णपणे नष्ट केली आणि मूर्तींना बलिदान देणारे सर्व चरण तोडले. त्या काळातील इस्राएली लोक मोशेने बनविलेल्या पितळेच्या सर्पाची उपासना करीत होते. त्याने तो फोडला. त्यांनी योग्य उपासना मार्ग सुव्यवस्थित केला आणि लोकांना सत्य आणि आत्म्याने उपासना करण्याचा मार्ग मोकळा केला.

इतकेच नाही. त्यांनी विखुरलेल्या इस्राएल लोकांना पुन्हा एकत्र केले आणि चौदा दिवस वल्हांडण सण विशेष साजरा केला. द्वितीय दुसरा  इतिहास या पुस्तकाच्या 30 व्या अध्यायात आपण वाचतो की त्याने देवावर किती विश्वासू प्रेम केले.

पवित्र शास्त्र म्हणते, “अशाप्रकारे हिज्कीयाने सर्व यहूदामध्ये कार्य केले आणि परमेश्वर देव याच्यासमोर जे उचित व चांगले व खरे तेच केले.” (दुसरा इतिहास 31:20). तरीही, त्याने आपल्या जीवनात संघर्ष केला. एका भयानक आजाराने त्याच्यावर हल्ला केला आणि तो मरणार होता. त्याला भेट देणारे यशया म्हणाले, “तुझे घर व्यवस्थित कर, कारण तू मरणार नाही आणि जिवंत नाहीस” (दुसरा राजे २०: १).

हे ऐकून राजा हिज्कीया फार दु: खी झाला. “परमेश्वरा, मी तुझ्यासमोर उभे राहून सत्य आणि निष्ठावान अंतःकरणाने कसे जगायला आलो आहे ते आता लक्षात ठेव. तुझ्या दृष्टीने जे चांगले आहे ते मी केले.” आणि हिज्कीया मोठ्याने रडला (यशया 38:3).

राजा हिज्कीयाच्या विश्वासूतेने देवाच्या हृदयाला स्पर्श केला. राजा हिज्कीया आयुष्यभर किती खरा आणि परिपूर्ण राजा होता हे देवाला आठवले. तो हिज्कीयाला म्हणाला, “मी तुझी प्रार्थना ऐकली आणि मी तुला अश्रू पाहिले. मी तुझ्या पंधरा वर्षात आणखी भर घालेन ”(यशया 38:5). आणि त्यांचे आयुष्य वाढवले.

देवाच्या प्रिय मुलांनो, जेव्हा तुम्ही देवासमोर एकनिष्ठ मनाने सत्यता दर्शविता, तेव्हा तो तुमची प्रार्थना ऐकतो. तो तुमचे अश्रू पुसतो. तो तुझे आयुष्य वाढवते. पवित्र शास्त्र म्हणते, “देव दयाळूपणे आणि इस्राएल लोकांवर त्याचे विश्वासू वागणे आठवते. पृथ्वीवरील सर्व टोकांनी आपल्या देवाचा तारण पाहिला आहे. ”(स्तोत्र 98:3).

मनन करण्यासाठी: “तरीही माझी दया त्याच्यापासून पूर्णपणे घेणार नाही. किंवा माझा विश्वासू पडू देऊ नका ”(स्तोत्र 89:33).

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.