Appam - Soura

JULY 08 – Eliyan a Dirnna!

“Seletten kun insalon Eliyan a d’ong gameten, Aman Kitungan a mandra na, do aman a t’od saring Gamangtungan a berna jardidam, antate nami hen galamtai” (2 Samuel 14:28).

Bute bute ate anindamanji abmele sakki tiyteji do bute bute ate bigadanji abmele sakki tiyteji. Bindo, Kitungan anindaman abmele sakki tiyte bute bute amang. Eliya a d’ong, ateng mandranji a derna gijle sakki tiyleji do Kitungan ja sakkiten. Sarepta a juarboi, anin aboi lagadboi dakule, Eliya a derna abmele anin bo sakki boi dakule. Anin anin a d’ong gamete, “Aman Kitungan a mandra na” do kan ate na anin amang saring bo sakki biran. Anin gamete, “Aman a t’od saring Gamangtungan a berna jardidam” do kanin-na ate anab-bagu a sakkibir.

Amben abmele bigdanji yangam sakki tiyteji? Amben bagu madan batte agiyte bindo amben galamben dete bigdanji gijtabenji ajar ajar a madanji batte. Kun ambrij amben agante a giyte, amben Kitungan a onan ambrij giyta-tabenpo? Bigdanji sakkitenjipo amben abirtenan abirna Kitungan abmele orde janardidam ambrij.

Eliya amangling iten janardi dakule? A jardin gamle anin abou Kitungan a mandra dakule do anin sattang Kitungan amangba tanangle. Eliya aboi anlen ambrij mandradam dakule. Bindo anin kuddublingan jardin batte Kitungan a d’ong sandunle. Kuddub dennalingan, tagalda ayamling, anin Kitungan amangba tanangle, Anin a tanuduling.

Bangsagam kznol-labenden, Aparamangta ayam A-ab amangba a birnete a birna ate. Anin gamete, “Nami hen Buttente a timang lingan a tanang daku, kun Israel Am’eng Gamang Kitungan” (1 Raja 17:1). Kanin na ate aboi a susubir. Kanin na ate a banangsa bir. Kanin na ate a soso aranaptin na. kanin na ate a dernna.

Dele denna Eliya Kitungan amangba tanangle, anin abatogan raja A-ab amangba a tanangben abmele. Dernna batte Kitungan amangba a tanangbe batte oyuble do anin gamete, ‘Hen ruangba u’aile do hen abbahayen sikoija ganuran adyirai.’ Kitungan abdainabenten aurlogi bogad amben Kitungan amangba a tanangle den do abgugulenden dele denna. A jardin-na lanagadan batte doctoran do banitsadramar a tanangben agaja iteja ganamang adea.

Eliya janang kun ambrij gamle. “Hen Butente a d’ong gangkiltai, kun a kuduai kuduaianji am’eng Gamangtungan na” (2 Raja 3:14). Pisirdian Gabriel anin abmele gamete, “Hen Gabriel, do Kitunagan a temangban tanangtai” (Luk 1:19). Tanahimdam Kitungan a onagji, kanin na ate Eliya a dernna. Kanin na ate Eliya a dainabir. Gabriel janang ate kun ambrij. Amben Kitungan a temangban a tanangtepo janardin do dernna batte?

Kinolbe absele: “Berna-henji uggar-hen a ranoitadan saring yertai, bar usaltam-henji rojolloge ganalaman ablengte” (Ayob 33:3).

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.