Appam - Odia

ଜୁଲାଇ 04 – ସାଲେମର ରାଜା!

(ଆଦିପୁସ୍ତକ-୧୪:୧୮) ପୁଣି, ଶାଲେମ୍‍ର ରାଜା ମଲ୍‍କୀଷେଦକ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ; ସେ ସର୍ବୋପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ;

ଉପରୋକ୍ତ ପଦଟି ମଲକୀଷେଦକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ସେ ସାଲେମର ରାଜା ଏବଂ ସର୍ବୋପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ ଥିଲେ।  ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ।  ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବ୍ରହାମଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବାର ଦେଖୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟ‌ଦ୍‌ବକ୍ତାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଈଶ୍ବର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ତିନୋଟି ଅଭିଷେକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯଦି ଈଶ୍ବରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ  ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଷେକରେ ଯଦି ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅଭିଷେକ ଆବଶ୍ୟକ

ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଇସ୍ହାକର ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛୁ ଅବ୍ରହାମ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ‌ଦ୍‌ବକ୍ତା ଥିଲେ। ଈଶ୍ବର ନିଜେ ଅବୀମେଲକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅବ୍ରହାମ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟ‌ଦ୍‌ବକ୍ତା ଇସ୍ହାକ ଜଣେ ଯାଜକଙ୍କର ପ୍ରତିମା  ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ, ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ବଳି ରୂପେ ବେଦୀ ଉପରେ ରଖାଗଲା ଯାକୁବ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ରହିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ରାଜକୁମାର

ନୂତନ ନିୟମକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ପ୍ରଥମତ ସୁସମାଚାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ପ୍ରକାଶନ  ସୁସମାଚାରରେ ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟ‌ଦ୍‌ବକ୍ତା ଭାବରେ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗତକାଲି, ଆଜି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟନ୍ତି  ଗତକାଲି ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟ‌ଦ୍‌ବକ୍ତା ଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଜଣେ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବେ।

(ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ-୧:୮), ଆମେ ପଢୁ ଯେ ଆମର ଈଶ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଏବଂ କିଏ ଥିଲେ  ଆସିବେ ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟ‌ଦ୍‌ବକ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଯାଜକ ଏବଂ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ଆସିବେ।  ହଁ  ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟ‌ଦ୍‌ବକ୍ତା, ପୁରୋହିତ ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ସେବା ପୂରଣ କରନ୍ତି

(ଯୋହନ-୪:୧୯) ରେ, ଶମିରୋଣୀୟ ମହିଳା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟ‌ଦ୍‌ବକ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖିଲେ  ସେ କହିଲା ମହାଶୟ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟ‌ଦ୍‌ବକ୍ତା  (ଏବ୍ରୀ -୯:୧୧) ରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମହାଯାଜକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦେଖିପାରିବା ଯୋହନ ରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖୁ (ପ୍ରଥମ ଯୋହନ-୧:୫) ରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଗଣ, ସର୍ବଦା ମନେରଖ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜା, ପୁରୋହିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ‌ଦ୍‌ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି

ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ (ଯିରିମିୟ-୧୮:୧୮) ତେବେ ସେମାନେ କହିଲେ, “ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିରିମୀୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ କରୁ; କାରଣ ଯାଜକ ନିକଟରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବା ଜ୍ଞାନବାନ ନିକଟରୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅଥବା ଭବିଷ୍ୟଦ୍‍ବକ୍ତା ନିକଟରୁ ବାକ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରୁ, ପୁଣି ତାହାର କୌଣସି କଥାରେ ମନୋଯୋଗ ନ କରୁ।

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.