Appam - Marathi

जून 30 – आशीर्वाद!

“माझ्या मुला, दाविदा, तुला आशीर्वाद देतील. तुम्ही दोघेही महान गोष्टी कराल आणि तरीही विजय मिळवाल ”(१ शमुवेल 26:25).

शास्त्रवचनाच्या या अद्भुत श्लोकात अनेक आश्वासने एकामागोमाग एक स्थान शोधतात. पवित्र शास्त्र म्हणणे किती आनंददायक आहे की, “तू धन्य आहेस.” तुम्ही महान गोष्टी कराल आणि तरीही विजयी व्हाल. ”

अशा आशीर्वादाचे कारण आणि मूलभूत कारण यावर मनन केल्यास, तुम्हालाही ते आशीर्वाद मिळू शकतात. दावीद राजाचा पाठलाग करण्यासाठी आणि त्याच्यावर शिकार करण्यासाठी शौल राजा पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करत होता. जंगलात असताना शौल थकलेला होता आणि तो रथजवळ पडला आणि झोपी गेला. दावीद आणि त्याचे सैन्य नेते अबीशाई यांनी हे पाहिले.

अबीशैले दावीदाकडे पाहिले आणि म्हणाला, “आज परमेश्वर तुझा शत्रूचा पराभव करील. तर, कृपा करुन, मला भाल्याबरोबर फटके मारू दे. ” दावीदला काय उत्तर दिले ते तुम्हाला माहिती आहे काय? तो म्हणाला, “त्याचा नाश करु नकोस; परमेश्वराच्या अभिषिक्त राजाच्या विरुद्ध कोण आपले हात उगारेल? (1 शमुवेल 26:9). त्यांनी शौलचा भाला आणि जवळच पडलेल्या पाण्याचा घसा घेतला. हे कोणालाही पाहिले नाही किंवा माहित नव्हते आणि कोणीही त्याद्वारे जागृत झाले नाही.

देवाने दावीदाला दिलेला असतानाही दावीदाने त्याला ठार मारण्याचे टाळले यावर शौलचे मन फार दु: खी झाले. तेव्हा शौल दावीदला म्हणाला, “मी पाप केले आहे. माझा मुलगा दावीद, परत ये कारण मी तुम्हाला आणखी त्रास देणार नाही. कारण आज मी तुमच्यासाठी माझे आयुष्य माझ्यासाठी मौल्यवान आहे. खरोखर मी मूर्खासारखे खेळलो आहे आणि मी खूप चूक केली आहे “(1 शमुवेल 26:21).

इतकेच नाही. शौल घाबरुन गेला आणि त्याने दावीदला आशीर्वाद देऊन म्हटले, “मुला, दाविद, तुला आशीर्वाद दे.” तुम्ही दोघेही महान गोष्टी कराल आणि तरीही विजय मिळवा. ” देवाच्या प्रिय मुलांनो, जर तुम्हाला त्याच शब्दांद्वारे देवाचे आशीर्वाद प्राप्त करायचे असतील तर आपण जे केले पाहिजे ते अभिषिक्त लोकांवर हात ठेवू नये. त्यांच्या विरुद्ध बोलू नका किंवा लिहू नका कारण अभिषिक्त लोक देवाच्या दृष्टीने खास आहेत.

देवाच्या प्रिय मुलांनो, आपला देव हा असा आहे की जो खाण्याने जेवतो आणि बलवानांकडून हमी देतो. जे तुम्हाला वाईट वागवितात अशा हातांना तो तुमच्या हातात मदत करु शकेल. फक्त एकदाच, आपण या जगावरुन जात आहात. कोणाचाही द्वेष करु नका. सैतान ही एकमेव शक्ती आहे ज्याच्या विरोधात आपण उठून विरोध केला पाहिजे. आपला लढा त्याला एकट्याने येऊ दे.

मनन करण्यासाठी: “जेव्हा एखादी गोष्ट परमेश्वराला प्रसन्न करते, तेव्हा तो त्याच्या शत्रूंनाही त्याच्याबरोबर शांती देण्यास मदत करतो” (नीतिसूत्रे 16:07).

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.