Appam - Marathi

जून 25 – आपला कॉलिंग पहा!

“माझ्या बंधूनो, जेव्हा तुम्ही यहूदी नसलेले पाहाल, तेव्हा जगातील इतरांपेक्षा कितीतरी शहाणे नाही, इतरांपेक्षा कुणीतरी सामर्थ्यवान नसलेले, कुणीही नसलेले नाही. परंतु शहाण्यांना लाज देण्यासाठी देवाने जगाच्या मूर्ख गोष्टी निवडल्या आहेत. ”(१ करिंथकर 1:26,27).

देवाने आपल्याला प्रेमाने कसे निवडले, तो तुमच्याविषयी किती दयाळू होता आणि त्याने तुम्हाला किती मोठ्याने बोलावले याचा विचार करा. देव तुमच्या पाठीशी आहे आणि तुमच्या सर्व महानतेचे हेच आहे.आपल्याबरोबर त्याची उपस्थिती आपल्याला महान गोष्टी करण्यास सक्षम करते. देव जेव्हा तुमच्या बरोबर असेल तेव्हा तुमच्यापेक्षा शहाणा माणूस दुसरा कसा असेल? तुमच्यापेक्षा सामर्थ्यवान माणूस कसा असू शकतो? आपल्यापेक्षाही अधिक सक्षम माणूस दुसरा कसा असू शकतो? पवित्र शास्त्र म्हणते, “ख्रिस्त येशू जो आपल्यासाठी देवाकडून शहाणपण, नीतिमानपणा, पवित्रता व विमोचन बनला” (1 करिंथकर 1:30).

जेव्हा जेव्हा देवाने मोशेला निवडले तेव्हा त्याने आपली असमर्थता स्पष्ट केली की, “मी बोलण्यात सावकाश आणि जिभेची हळू आहे.” परंतु, देव मोशेच्या बरोबर चाळीस वर्षे वाळवंटात इस्राएल लोकांना मार्गदर्शन करण्यास समर्थ आहे.

जेव्हा देवाने यिर्मयाला हाक मारली, तेव्हा त्याने नम्रतेने कसे प्रतिक्रिया व्यक्त केली हे तुम्हाला माहिती आहे काय? तो म्हणाला, “मी बोलू शकत नाही, मी एक तरुण आहे.” पण तरीही, यिर्मयाच्या मुखात देव बोलला, त्याने संदेष्टा केला आणि सामर्थ्याने त्याचा उपयोग केला.

जेव्हा देव कॉल करतो तेव्हा पीटर अशिक्षित होता आणि तो मासेमारी करत होता. जेव्हा देवाने त्याला बोलाविले तेव्हा तो म्हणाला, “माइयापासून दूर हो कारण मी पापी मनुष्य आहे!” परंतु देवाने त्याला त्याचा शिष्य बनविले. , त्याला आध्यात्मिक भेटवस्तू देऊन आशीर्वाद दिला आणि एक महान प्रेषित बनविला. मेथोडिस्ट चर्चची स्थापना करणारे जॉन वेस्ले हे एक लहान व्यक्ती होते आणि त्याच्या देखाव्यामुळे इतरांनी त्याची थट्टा केली. परंतु देवाने त्याला अग्नीच्या ज्वालेसारखे केले.

ड्वाइट लिमन मूडी नावाचा संत निरक्षर होता आणि बर्‍याच लोक आपल्या बोलण्याच्या इंग्रजी पातळीवर त्यांची खिल्ली उडवत असत. परंतु, त्यांच्या मंत्रालयाद्वारे लाखो लोकांना आशीर्वाद मिळाला. आजही ख्रिश्चनाच्या इतिहासात त्याचे एक नांव आहे.

देवाच्या प्रिय मुलांनो, तुमच्यातही अनेक शारीरिक कमतरता असू शकतात जसे अनेक संतांनीदेखील केली होती. आपणास असंख्य अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो ज्यामुळे आपल्या आध्यात्मिक वाढीस प्रतिबंध होईल. हार मानू नका. तुम्हीच शहाणे होण्यासाठी देवाची निवड केली आहे. बळकट व्हा, खंबीर रहा, उठ आणि चमकत जा.

चिंतन करण्यासाठी: “आणि प्रभु तुम्हाला शेपूट नव्हे तर डोके बनवेल” (अनुवाद 28:13).

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.