Appam - Odia

ଜୁଲାଇ 09 – ହିଜକିୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା!

“ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଁ କିପରି ସତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୃଦୟରେ ତୁମ ଆଗରେ ଗଲି, ଏବଂ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ କରିଥିଲି, ତାହା କରିଥିଲି” (ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ-୨୦:୩)

ଆଜି, ଆମେ ରାଜା ହିଜକିୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଯିହୁଦାର ଶାସନ କରିବାକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ରାଜା ଥିଲେ।  ସେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଯିହୁଦାର ତିନି ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ।  ହିଜକିୟ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି “କେବଳ ଯିହୋବା ମୋର ଶକ୍ତି

ରାଜା ହିଜକିୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କ’ଣ ଥିଲା?  ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ।  ସେହି ସମୟର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ ପୂଜା କଲେ, ସେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ।  ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାସନାକୁ ସରଳ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ​​ସହିତ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ।  ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଛିନ୍ନଛତ୍ର ହୋଇ ଚଉଦ ଦିନ ପାଇଁ ନିସ୍ତାରପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ୩୦ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆମେ ଈଶ୍ବରଙ୍କୁ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରୁ ତାହା ପଢୁ

ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଏହିପରି ହିଜକିୟ ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ଦେଶରେ କଲେ, ଏବଂ ସେ ନିଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହା ଭଲ, ଠିକ୍ ଓ ସତ୍ୟ କଲେ” (ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ-୩୧:୨୦) ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ।  ଯିଶାଇୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କହିଲେ ତୁମର ଗୃହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମରିବ ଓ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ” (ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ-୨୦:୧)

ରାଜା ହିଜକିୟ ଏହା ଶୁଣି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମରଣ କର, ମୁଁ କିପରି ସତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୃଦୟରେ ତୁମ ଆଗରେ ଗଲି, ଏବଂ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ କାମ କରିଛି। ଏବଂ ହିଜକିୟ କାନ୍ଦିଲେ (ଯିଶାଇୟ-୩୮:୩)

ରାଜା ହିଜକିୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଈଶ୍ବରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା  ମନେ ପକାଇଲେ ରାଜା ହିଜକିୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାରା କେତେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ।  ସେ ହିଜକିୟଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛି।  ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମ ଦିନକୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଯୋଡିବି (ଯିଶାଇୟ-୩୮:୫) ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆୟୁସ ଢାଇଲେ

ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଗଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ସେ ତୁମର ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି ସେ ତୁମର ଜୀବନକାଳ ବଡ଼ାଇଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ଆମ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ”(ଗୀତସଂହିତା-୯୮:୩)

ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ  (ଗୀତସଂହିତା-୮୯:୩୩) ମାତ୍ର ତାହାଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୟା ଏକାନ୍ତ ନେବା ନାହିଁ; କିଅବା ଆମ୍ଭ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ତ୍ରୁଟି ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ।

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.