Appam - Soura

June 30 – Man’ohdam!

“E on-hen Daudo, aman man’ohdam. Aman rubmangdaman a baran lumte do a jardin na dainan hangte” (1 Samuel 26:25).

Kan bo bangsa biran bibolingan rabanglabe, anegoi ateng sanideybiranji daku aboi saring aboi. Yang a man’oihang abirna bibolingan daku, “Aman man’oihdam. Aman rubmangdaman a baran lumte do a jardin na dainan hangte.”

Bogad amben anabsitta a baran do a garamgaman abmele a tiyjzelenagden, amben janang anabsitta a dete. Raja Sol Daudo a bara lingan do a lunumlingan tiyjzeneten. Agante tulaplingan, Sol mangale do dimadneten a gadikuranji amangba. Daudo do sanumaran Abisaya kan ate giyleji.

Abisaya Daudo amangba giygiyle gamete, “Nami Kitungan asanggem mar-nam a d’ong s’i-ling-nam surpideten. Anten asan abasuyem gamle nami anoden ti-ih do hen anin a d’ong bagu tara attangai”. Amben a galante po Daudo iten gamete? Anin gamete, Aman anin a d’ong abs’zddong. Butente Gamangtungan ansaneda rajan a d’ong abs’zdte, Kitungan Anin a d’ong a jardin na panadradan tiyte” (1 Samuel 26:9). Aninji Sol a szllan do a darakkudan I panga. Kun ate buteja a gijedji do buteja a galamanji.

Sol aldung ugaran batte Daudo tanuaban saringrable Kitungan a d’ongan rabarable Daudo amang saring. Anten asan Sol gamete Daudo a d’ong, “Hen pintun lumlai. E Daudo on-hen, Daiyarre yerai. Hen barokij d’ong-nam angaja adnasanggemam. Iten asan gamlenden nami a dinna pwrarda-hen ganijgij-ling-nam janattidage dele. Hen keka baran lumlai. Hen boiboi ardod lumlai” (1 Samuel 26:21).

Kun sattangted, Sol Daudo a d’ong absittale gamete, “E Daudo on-hen aman man’oihdam! Aman rubmangdaman a baran lumte do a jardin na dainan hangte”. Tanahimdam Kitungan a onagji, bogad amben Kitungan amang saring anabsitta a hangben abmele a sailenden, amben siben a jabented jababadelen amandranji a d’ong. Aninji apsle idol-le orde a birben asan a ogandidong iten asan gamlenden aninji Kitungan a ganiygijlingan dakuteji.

Tanahimdam Kitungan a onagji, Kitungle ranadun abmel ganaga atiylangtenan do rad-dule dakulangte. Pansadin asi janang bandahan bandale sanayam tiylangte. Bo tara, kan ordaranlingan a dakutenang adnag. Buteja a sanggemdon. Satan sattan mahai a sangimben abmele bailangte bindo siben radu abmele dakuba. Antanag anin ansondete.

Kinolbe absele: “Angante mandra a godanji Gamangtungan a d’ong abm’oihte, seletten anin asanggem maranji a d’ong janang anin ampara sanabyu lingan abbasute” (Bangsa Hanang 16:7).

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.