Appam - Nagamese

June 24 – Ekta bhal bhabna Kora

Daniel 1:8, Daniel bhabna kori koise tai tate laga raja laga ghor laga kha loa Khan aru mudu khai kene nije ke niom para moila nokoribo aru itu nimite tai ashpenaz laga modot mangise.

Mon para kuri bo monja kotha Khan tu Christian manu Khan karone bishi zaroori ase. Ami than inika tan bhabna nathaka tak nijor laga pobitro jibon tu sapa rakhibo napara hoi jabo. Judi bhabna tu komjur hoi jabo ami khan laga dimak tu temtation te giri jabo dukh homoi te

Aji ami khan alag alag kosom aro mon laga bhabna Khan dikhib pai. Kunba manu Khan tu mangso nakhabo 40 days karone, kunba maiki khan tu matha te phul nalagabo aru morning te scripture puribo, aru din te pray kuribo inika bhabna thake. Ecclesiastes 5:5 kosom khai kene dibole naparia pora dibo koikene kosom nakhaile hi bhal ase.

Tai Jun hi itu din tu rukhe, isor nimite hi rukhe. Hoilebi inika bhabna Khan tu khali olop din nimite nohoi hoilebi hodai din nimite thakibo lage. Itu bhabna tu jibon thaka tak nijor ke sapa rakhibo le thakibo lage.

Old testament te dikhi pai, isor para jibon tu bacha Khan ke dibole dishe. Itu didia jibon tu nazirite laga kosom thakishe. Numbers laga kitab te, 6:1-12 tak dikhi pai ki ki manibbo lage naziraite manu Khan para. 1. Jiman din tu isor ke dibo iman din tu nazirite khan laga matha te razor nalagibo lage. Tai Khan nijor ke mudu aru itu nishina saman Khan nachubo lage. Tai Khan nijor ke mora bostu para letra nakuribo lage.  Itu kotha diya tu khali olop din karone nohoi hoile bi hodai din nimite ase.

New testament te toh Jisu Krista laga jibon hi ami khan ke dishe jitu para minnchui diye. Itu kotha Khan te thik thakibole jisu tu nijor laga jibon pura hi isor laga icha te hi jabole dishe. John 6:38 kile koile ami swarg para nichete amilaga nijer khushi koribole nimite ahanai hoilebi tai laga khushi koribole ahishe Jun amike pathaishe. Tai tu bhuk te thakishe jitya 40 days karone fast kurishe hoilebi tai tu pathor ke ruti banabole toh age ahanai.

Hebrews 7:26 amikhan laga dangor pujari inika hobole lage Jun pobitro ase, iku bi galti laga pap nai taike papi Khan para alag rakhi kena swarg para bi uporte uthishe.

Isor para apuni jibon te ki lage koile tu inika dedication aro control te thaka jibon hi lage. Old testament te Daniel para jibon thaka tu hoile kiman bi mon di thakishe ki isor b khushi hoishe. Isor para tai laga secrets khan bi Daniel ke dikhai dishe. Oh isor laga bacha Khan apuni Khan bi nijor laga jibon tu inika hi dibi aro isor ke khushi kuribi.

Aji bahabna kuribo laga pobitro kotha tu hoile Psalms 50:5 amilaga sob manukhan ke iki logote ami laga usorte joma kuribi, Jun khan amike puja kuri kene ami logote kotha mishe.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.