Appam - Odia

ଜୁନ୍ 24 – ଏକ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତି

(ଦାନିୟେଲ -୧:୮) ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାରୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିୟେଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ; ଏହେତୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନପୁଂସକାଧିପତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯଦି କୌଣସି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନହୁଏ, ଜଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଏହା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ନୁହେଁ ତେବେ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ମନ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବ

ଆଜି, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶପଥ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଦେଖିପାରିବା କିଛି ଲୋକ ଚାଳିଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିଛି ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସକାଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଡିବା ଏବଂ  ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବନ୍ଦ ନ କରି ପାରନ୍ତି  ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ଭଲ ଅଟେ ଶପଥ, ଯଦି କରାଗଲା, ଯେକ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବା ଉଚିତ୍ (ଉପଦେଶକ-୫:୫ )

ଯିଏ ଦିନ ପାଳନ କରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରେ କିନ୍ତୁ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଭୀର ସମର୍ପଣ ଆଜୀବନ ରହିବା ଉଚିତ୍

ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ଇଶ୍ବର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି   ସେହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଣେ ନାଜିରୀୟଙ୍କ ଶପଥ (ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ,-୬:୧-୧୨)  ଅଧୀନରେ ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ନାଜିରୀୟଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ (1) ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଶପଥର ଦିନେ ନାଜିରାଇଟ୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ରେଜର ଆସିବ ନାହିଁ (2) ସେ ନିଜକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଏବଂ ସମାନ ପାନୀୟରୁ ଅଲଗା କରିବେ (3) ସେ ମୃତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ।  ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଆଜୀବନ ଅଟେ

ନୂତନ ନିୟମରେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ   ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ସେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି (ଯୋହନ-୬:୩୮) ସେ ଚାଳିଶ ଦିନ ଉପବାସ କଲାବେଳେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ।  କିନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପଥରକୁ ରୁଟିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ

ତାଙ୍କଠାରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶୟତାନର ଚତୁର ପଦକ୍ଷେପ ବୃଥା ହୋଇଗଲା ହଁ  ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଏକ ପବିତ୍ର ଅଟେ ସେ ପବିତ୍ର, ନିରୀହ, ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପାପୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା  (ଏବ୍ରୀ -୭:୨୬)

ଇଶ୍ଵର ତୁମଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରନ୍ତି ତାହା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜୀବନ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ଯେହେତୁ ଦାନିୟେଲ ଏପରି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ, ଇଶ୍ବର ତାଙ୍କୁ କେତେ ଉନ୍ନତ କଲେ! ଇଶ୍ବର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୁକ୍କାୟିତ ଜିନିଷ ଦାନିୟେଲଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଇଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଗଣ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ!

ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ: “ (ଗୀତସଂହିତା-୫୦:୫) ଅହଂକାରୀ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମାଚାରୀଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଅଛ।

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.