Appam - Nagamese

June 19 – YOU HAVE LOOSENED MY BONDS

Psalms 116: 16 oh Jehovah ami apuni laga naukar ase, ekta ama nisina ami apuni laga kam khan ke kori ase. Apuni amike morai para bachai dise.

Isor para hi apuni Khan ke bachai diye. Pobitro kotha koi,” Isaiah 61:1 Jehovah ami bhitorte tailaga atma pora bhorta kori dise. Tai amike bisarise  aru dukhia manu khanke khusi khobor janai dibole nimite, dhuri kene rakhia manu khanke azad koridibole nimite pathaishe.

Jitya jisu Krista para ekta maiki ke saitan laga saya para bachai she junhi 18 years para duk pai thakishe. Tai tu isor laga nam uncha korishe. Aji laga din te be bishi manu jadu aru biya saya Khan para bandhi kene thake. Hoile bi jitya John 8:36 jisu para apuni ke Azad kori dise koile apuni hosa para azad hoi jabo. Eku b eneka bhandhia laga nai jitu jisu para bhanga bole naparibo.

Kunuba manu khanke bimar para bandhe aru itu bimar para hi komjor kore. Itu bhandia para hi tai Khan isor laga nam uncha kuribo napara hoi jai. Ekta maiki b inika hi 18 sal karone bimar hua tu ekbar para bhal hoishe jitya tai jisu laga usor te ahishe. Isor laga shakti tu tai pai jaishe.

John 3:2 ekrati tai Nicodemus lukai kena jisu logote jai kene koishe,” rabbi ami jani ase apuni ekta master ase jinke isor pathaishe. Isor apuninke pathanai koile jineka achurit kam Khan kori ase kunbi koribole naparibo. Aji bi bishi manu Khan isor laga kotha jani kene b isor k mon d kena sheva koribo napare kile koila girja laga niom para bhandia karone.

Kunuba Khan toh bisas nathaka para bandhe. Tai Khan tu harija laga kotha koi thaka para, aru Biswas nokora para, itu karone isor para achurit kam khantai khan laga jibon te nokora hoi jai. John 11: 32 jisu rukhi kene thakia jagate Mary ahi kene tailaga theng usorte giri kene koise, isor apuni Yate thakishe koile amilaga kokai moribole thakianai. ”

John 11:39 te jisu koishe, ” itu pathor ke hatai dibi, Moria manu laga boini Martha koishe Malik taike Yate rakhia 4 din hoishe. Itya bishi beya gun hobo. Hoile bi 43,44 te dikhi pai itu koa pichete jisu bishi jor para hala korikene cholai kene koishe, Lazarus ulai kene ahibi, tai ulai kene ahishe, kobor laga Kapur pura tai laga hath aru theng khan bandhi kene thakisile, aru ekta kapara pora tailaga mukhke bon kori kene thakisile. Taike khuli dibi jisu koishe, arubtaike jabole dibi.

Oh isor laga bacha Khan nijor ke bhandhi thaka para khulibi, isor para aji apuni Khan ke koi ase, tai ke Biswas thakibi.

Aji bhabna kuribo laga pobitro kotha tu hoile John 8:32 ase,ki hosa ase apuni Khan ituke janibo, aru itu hosa hi apuni ke Azad kuridibo.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.