Appam - Marathi

जून 16 – अग्नीचे घोडे!

“… पाहा, अलीशाभोवती डोंगर घोडे आणि रथांनी भरुन होता” (दुसरा राजे 6:17).

एकतर त्याच्या लोकांचे रक्षण करण्यासाठी किंवा त्यांच्याकरिता लढा देण्यासाठी, देवाचे मार्ग आश्चर्यकारक आणि आश्चर्यकारक आहेत. येथे, तो आपले घोडे आणि रथ आपल्या सेवकांच्या रक्षणासाठी पाठवितो.

एक साधी आणि सामान्य जीवन जगणारा अलीशा होता. फक्त एकच नोकर त्याच्याकडे होता. अरामच्या राजाने अलीशाला हेवा केले आणि म्हणूनच त्याने पकडण्यासाठी घोडे, रथ आणि एक मोठे सैन्य पाठविले आणि ते रात्री येऊन शहराला वेढा घालत (2 राजे 6:14). अलीशासाठी कोण लढा देईल? अरामच्या राजाच्या हातून त्याचे कोण रक्षण करील? अलीशाचा चाकर ओरडला, “हाय, स्वामी! आपण काय करायला हवे?”

अलीशाचा काय प्रतिसाद होता हे तुम्हाला माहिती आहे का? तेव्हा तो म्हणाला, “घाबरू नकोस, कारण आपल्या बाजूला जे लोक आहेत त्यांच्यापेक्षा जे आपल्याबरोबर आहेत ते त्यांच्यापेक्षा जास्त आहेत.” होय, अलीशाकडे आत्म्याचे डोळे होते. त्या डोळ्यांनी त्याने अश्रू आणि घोडे यांना पाहिले. त्याने त्याला पाठिंबा दर्शविला. अशा प्रकारे त्याला मनापासून भीती वाटली नाही.

देव आपल्या समर्थनात ज्या असंख्य गोष्टी करतो त्याचा फक्त विचार करा. देव म्हणतो, “कारण मी,” प्रभु म्हणतो, ‘तिच्या भोवती अग्निची भिंत बनेन आणि तिच्यामध्ये मी वैभवशाली होईल.’ (जखऱ्या 2:5). यहोशवा, न्यायाधीश, मी किंग्ज आणि दुसरा किंग्ज या पुस्तकांमध्ये आपण वाचतो की देवाने आपल्या लोकांचे संरक्षण कसे केले. त्यांनी कशा प्रकारे संघर्ष केला, वकिली केली आणि त्यांच्यासाठी लढा दिला हे या पुस्तकांमध्ये देखील दर्शविले आहे.

पवित्र शास्त्र सांगते की जेव्हा सीसराने इस्राएल लोकांवर युद्ध केले तेव्हा त्यांनी स्वर्गातून तारांकन केले आणि तारे तारेने सीसराविरूद्ध लढले (न्यायाधीश 5:20). त्याचप्रकारे, इस्राएली लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी देवाने कनानी लोकांचा पाठलाग करण्यासाठी होरनेट पाठविले. हॉर्नेट्स हजारोंमध्ये आले आणि योद्ध्यांप्रमाणे उभे राहिले. त्यांनी कनानी लोकांना बाहेर घालवले (निर्गम 23:28, अनुवाद 7:20).

इजिप्शियन लोक जेव्हा इस्राएलांचा पाठलाग करतात तेव्हा देवाने त्यांच्यात अग्नीचा खांब ठेवला. ते इजिप्शियन लोकांसाठी आणि त्याच वेळी ढगाळ व काळोख होते. इस्राएल लोकांना रात्रीतून प्रकाश मिळाला (निर्गम 14:20). देवाच्या प्रिय मुलांनो, देव तुमचे रक्षण करतो. तो तुमच्यावर अत्यंत चिंता करण्यासारखा आहे.

चिंतन करणे: “ज्यांचे हृदय त्याच्याशी निष्ठावान आहे त्यांच्यासाठी स्वत: ला दृढ करण्यासाठी सर्व पृथ्वीवर परमेश्वराचे डोळे धावतात.” (दुसरा इतिहास 16:9).

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.