Appam - Marathi

फेब्रुवारी 10 – तुमचा विश्वास कोठे आहे?

“पण तो त्यांना म्हणाला,” तुमचा विश्वास कोठे आहे? ” (लूक 8:25).

एका विशिष्ट दिवशी प्रभु येशू आपल्या शिष्यांसह नावेत बसला, व सरोवराच्या दुसऱ्या बाजूला गेला. पण ते निघाले. आणि तळ वर तळ ठोठावला. आणि बोट पाणी पाण्यात भरला. शिष्य त्यांचे विश्वास गमावून बसले आणि घाबरले. मग येशू उठला आणि त्याने वारा व पाणी टाकले. ते लोक थांबले. पण येशू त्यांना म्हणाला, “तुमचा विश्वास कोठे आहे?”

‘विश्वासाचा’ म्हणजे देवावर पूर्णपणे विसंबून आहे. हे देवाचे आधार आहे आणि विश्वास ठेवून तो काळजी घेईल. तो अजूनही वादळ आणि उगवेल. आणि तो माझ्यासाठी सर्व गोष्टी करेल. विश्वास भयभीत करण्यासाठी परार्थ व्यक्ती आहे. विश्वास युद्ध एक उत्तम शस्त्र आहे तो एक स्तन आणि ढाल म्हणून कार्य करते. “Wविश्वास ठेवत नाही की “घाई करू नये” (यशया 28:16).

विश्वास एक ऑपरेटिंग शक्ती आहे; आणि प्रभु येशूवर विश्वास ठेवतो. पण भय एक नकारात्मक शक्ती आहे; आणि सैतानाने आणि त्याच्या देवदूतांना भीती वाटली आहे. परमेश्वर प्रकाश आहे. तो म्हणतो, “तो माणूस आहे. पण प्रकाश उजाडला जातो तेव्हा अंधार पळून जातो. चांगुलपणाच्या सूर्यापासून, जेव्हा अंधाऱ्या सर्व शक्तींचा नाश होईल आणि सूर्योदय प्रकाशात धुळीसारखे वागू शकणार नाही.

शास्त्रवचनात, एक पुनरावृत्ती आदेश आहे जे म्हणतात,”भिऊ नका; फक्त विश्वास ठेवा “(मार्क 5:36, लूक 8:50). जर एखाद्या व्यक्तीवर विश्वास असेल तर तो भयंकरता सर्व भीतीने विजयी होईल. पण आज प्रभु तुम्हाला विचारत आहे”आपण विश्वास आहे का?”

“मीआपण देवाचे गौरव पाहता यावर विश्वास ठेवतो का? ” (योहान 11:40).”आणि जे काही तुम्ही प्रार्थनेत विचारता, ते तुम्हांला मिळेल.” (मत्तय 21:22).

आम्ही जुन्या ईश्वराच्या संतांच्या सर्व शक्तिशाली कृत्यांचे वाचू शकतो, ज्याच्यामध्ये 33 ते 35, इब्री लोकांमधील पुस्तकात. पवित्र शास्त्र सांगते,”Tकूच श्वासत्यांनीसबदगडेज, राज्ये, नीतिमत्त्व, वचनांतील लोकांनी काम केले, ते अग्नीचे हिसकावून टाकले, तलवारच्या काठावरुन पळून गेले, तर अशक्तपणामुळे कडक झाले.स्त्रियांना पुन्हा जिवंत केले गेले. “.

जेव्हा अब्राहामाचा विश्वास होता की देव त्याला स्वर्गात तारे सारखाच देईल, तेव्हा त्याने अब्राहामाची प्रार्थना पूर्ण केली. पवित्र शास्त्र सांगते,”अब्राहामप्रभूमध्ये विश्वास ठेवला आणि त्याने त्याला नीतिमत्त्यासाठी त्याला सांगितले. (उत्पत्ति 15: 6). देवाची मुले, जेव्हा तुम्ही प्रभूवर विश्वास ठेवतो तेव्हा ते तुमचे हृदय वाढवते आणि देव तुमच्या जीवनात एक चमत्कार करेल.

पुढील ध्यान साठी काव्य:”मी विश्वास गमावला असलो, मी विश्वास ठेवला होता की, मी जिवंत राहण्याच्या प्रभूला चांगुलपणा पाहणार आहे” (स्तोत्र 27:13)

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.