Appam - Marathi

जून 14 – थकव्यात आराम!

“तो दुर्बलांना सामर्थ्य देतो, आणि ज्यांच्याकडे सामर्थ्य नाही त्यांना तो शक्ती वाढवतो (यशया ४०:२९).

ह्रदयाचा थकवा हे सैतानाच्या प्रमुख शस्त्रांपैकी एक आहे. एखाद्या व्यक्तीची पवित्रता कितीही असो, सैतान त्याच्या अंतःकरणात थकवा आणतो, त्याला निराश करतो आणि त्याच्या मनात अनेक शंका आणि प्रश्न निर्माण करतो.

एकदा प्रेषित एलीया अशा थकव्याने ग्रासले होते. जरी त्यांनी प्रामाणिक अंतःकरणाने परमेश्वरासाठी पराक्रमी कृत्ये केली असली तरी त्यांना अनेक अडथळ्यांनाही सामोरे जावे लागले. राणी ईझेबेल, समोर आली आणि त्याला ठार मारण्याची धमकी दिली. धमकी मिळताच तो मनातून खचून गेला. तो वाळवंटात गेला आणि त्याने मरावे म्हणून परमेश्वराची प्रार्थना केली आणि म्हणाला: “पुरे झाले! आता, परमेश्वरा, माझा जीव घे, कारण मी माझ्या पूर्वजांपेक्षा श्रेष्ठ नाही!” (1 राजे 19:4). पण त्या थकव्याच्या क्षणी परमेश्वराने त्याला सोडले नाही. त्याला सांत्वन आणि बळ देण्याचा निर्धार केला.

एलीयाचा आत्मा वाढवण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी परमेश्वराने त्याचा देवदूत पाठवला. देवदूताने एलीयाला स्पर्श केला आणि त्याला उठून जेवायला सांगितले. म्हणून, त्याने खाल्ले, प्याले आणि पुन्हा झोपला. परंतु परमेश्वराने त्याला फक्त खाण्यासाठी आणि झोपण्यासाठी अन्न दिले नाही. म्हणून, प्रभूचा दूत दुसऱ्यांदा परत आला, आणि त्याला स्पर्श करून म्हणाला, “उठ आणि खा, कारण तुझ्यासाठी प्रवास खूप मोठा आहे” (1 राजे 19:7).

ज्याप्रमाणे त्या दिवशी देवदूताने एलीयाला जागृत केले, त्याचप्रमाणे आज परमेश्वर तुम्हाला तुमच्या थकव्यातून बाहेर काढण्यासाठी जागे करत आहे. तुमच्यावर परिणाम करणारे अपयश आणि निराशेचे सर्व विचार बाजूला ठेवा आणि देवाचे कार्य करण्यासाठी उठ गरुड कधीही टेकड्या आणि पर्वतांची काळजी करत नाही, परंतु त्याचे पंख पसरवतो आणि त्या सर्वांवर उठतो. तुम्हीही गरुडाप्रमाणे वर उठले पाहिजे आणि परमेश्वरासाठी चमकले पाहिजे. तुमची नजर नेहमी पर्वतांवर केंद्रित असावी.

हे अंतर खरंच खूप लांब आहे, जे तुम्हाला देवाच्या सामर्थ्याने कव्हर करायचे आहे. आत्मे संख्येने अगणित आहेत आणि शेतात कापणीसाठी भरपूर आहेत. देवाची मुले, तुझ्या हृदयाच्या सर्व थकव्यातून उठ. ज्या देवाने एलीयाला आशीर्वाद दिला तोच देव तुमचा सर्व थकवा दूर करेल आणि तुमचे सांत्वन करेल.

पुढील चिंतनासाठी श्लोक: “परंतु जे परमेश्वराची वाट पाहतात ते त्यांचे सामर्थ्य नूतनीकरण करतील; ते गरुडासारखे पंख घेऊन वर चढतील, ते धावतील आणि खचून जाणार नाहीत, ते चालतील आणि अशक्त होणार नाहीत” (यशया 40:31)

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.