Appam - Nepali

जुन 12 – Sokh ma Aram/shantauna

Romi 12:12 Afno asha ma ananda gara, sangkasta ma dharya dharan gara, prathna ma nirantar lagi raho.

Yahudi haruko dharma grantha ma lekhiyeko chha, hea manish! Jastei sokh ma pani kahile afno asha ani biswas na gumaunu. Manish le jastei paristiti ma chahe tyo manish hung na jhundiyera khasnu ateko chha bhane pani aathawa uslai talwar le marnu lagi rakheko chha bhane pani kahile asha gumaunu hudeina. Karan parmiswor le antim samaima pani ascharya karma garera Manish lai chhutkara dinu saknu hunchha.

Bachan ma hamile eauta sokkit manish ko bareima pauchhau. Usko ama usko nau Jabez rakhin, karan uslai uski ama ekdam dukha sanga payeko thin. Tara usle sokkit jivan bitauna nachaheko le, Israel ka parmiswor lai pukara gare ‘ vinti chha, malai Ashish diyera thulo e’laka dinuhos. Tapaiko hath ma mathi rahos, ra malai jokhim bata jogayera rakhnu hos, taki malai kunai chotle pani nadukhos. Ani parmiswor le tinko vinti sunnu bhayo( 1 itihas 4:10). Tyo din bata usko sabai sokh haru khatam bhayo. Ani waha lai dherei Ashish le bhari purna hunu bho.

Aja pani, dherei manish haru le dherei kura ko lagi sokh garchhan. Parmiswor le sion ma sokh garne lai aru bata chhutyaunu hunchha. Parmiswor le bhannu hunchha. Ra sion ma bilap garne haru lai, kharani ko satta sundarta ko mukut ra sokh ko satta prasansa ko posak pahiraidina. Wuha ko Gaurav ko pardarsan hos bhanera param prabhu le nei ropnu bhayeko dharmikta ka phalaut haru tini haru khahalyaine chhan. (Yesaya 61:3)

Sion eauta parvat ho, jaha chahi hami parmiswor ko thuma sanga ubhine chhau (prakasit wakya 14:1). Jo parmiswor sanga ubhinchha, tesko hriday ma bhoj hunchha, aru lai pani tyo bathan ma leau bhanera. Jo sanga tyo kura ko sokh hunchha teslai parmiswor le ananda ko tel ani waha ko upastiti le Abhishek garnu hunchha.

Mosa le prathna gare, bhajan sangra 90:15 Jatti din tapaile hamilai kasta dinu bhayo, ra jatti bharsa dukha bhayo. Teti din hamilai anandid tulaunu. Parmiswor le dugna Ashish ko jhari barsaunu hunchha, jatti din hamile kasta ani jatti bharsa dukha bhogeko chhau. Jaba hamile Ayub ko bareima padchhau taba hami hernu pauchhau usle payeko dukha kasta haru, tara tyo samaima pani usle afno asha gumayenan, usko patni le pani uslai dhikarin ani ninda garin. Ayub le jasto hamile pani kahile hamro asha gumaunu hudeina. Hamro ek matra parmiswor hunuhunchha jasle hami lai sabai sokh, dukha bata santauna, aram dinu hunchha. Ani sukha ko din haru dinu hune chha.

Bachan le bhanchha, “tara khrist chahi parmiswor ka gharana ma putra rupma biswasta hunuhunthyo. Yadi hamro asha ma hamile afno bharosa ea Gaurav antya samai thami rakhiu bhane, hami wuha ka pariwar hau. Hebrew 3:6

Manan ko lagi bachan, ” tapaile mero diyo bali rakhnu hunchha. Mero parmiswor le mero andhakar lai ujyalo ma parinatt garnu hunchha. bhajan sangra 18:28.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.