Appam - Nagamese

Nov 24 – BHABNA EKTA JUDHO BHUMI NISHINA!

Romans 1:21 “kilekoile, judibi jane taikhan Isor ke, tai khan gaurav koranai Tai ke Pormeshwar koi kene, na hoishe dhonyabaad hoilebi bonishe biya tai khan laga bhabna te, aru btai khan laga buddhu mon khan hoi andhera”.

Bishi khan najani ken ease ki tai khan laga bhabna ase ekta judho bhumi. Tai khan jiyai ekta bhabna laga prithibi te aru kore paap kilekoile tai khan laga bhabna khan te. Judi apuni khan hoshiyaar nahoi apuni laga bhabna khan te, icha khan tem on laga bhabna khan te,  tini hoile apuni hosa bi haribo apuni laga atmakarik jibon te.

Bishi manu khan prathana kore rati laga homoi te. Tai khan bohe tv laga agete, aru sai thake misa mishe khan, juntu ase gau laga lobh khan. Aru kilekoile itu karone, biya atma khan dhure tai khan  ke biya sapna khan te rati te. Aru sob tai khan laga bhabna khan bone biya aru kaam nathaka. Pobitro kotha te koi, “kintu jinika tai bhabna kore tai laga mon te, inika ase tai” (Proverbs 23:7).

Bhabna khan bonai ekta manu ke ji tai ase. Bhabna khan bone hobdo; aru hobdo bone kaam; aru kaam pora dikhai jibon laga rasta ke. Judi ekta manu thake bhal bhabna khan, bhal icha khan aru bhal kotah khan mon te; tai bonibo ekta mahaan manu. Judi apuni arpan kore apuni laga bhabna khan ke Pobitro Atma ke, Tai pora bhorta koribo apuni ke swargbya bhabna kahn logote.

Chela Paul pora likhe,  “kintu hathyar khana mi khan judho laga nahoi prithibi laga hoilebi ase mahaan Isor te tanibole dhuri kene thaka khan ke namai dibole lorai khan aru sob unacha saman khan juntu uthai nijor ke khilaf te Pormeshwar laga ani kene sob bhabna khan ke bandhi te mana laga Krista ke” (2 Corinthians 10:4-5).

Untu homoi apuni mehsus kore kiba saph nathaka bhabna khan apuni te, apuni loge loge uthibo lage gana te mahima laga Isor ke apuni laga mon te, aru inika apuni itu ke hatabo paribo.

Jisu Krista lorai korishe Tai laga dnagor judho khan ke Golgotha te. Itu hobdo ‘Golgotha’ mane jaga kankaal laga. Itu ase jaga jote pora sob icha khan aru lobh khan ulai. Isor icha korishe dibole apuni ke jit apuni laga bhabna jag ate, kimti Khun dwara Jisu Krista laga juntu girishe Tai laga matha pora, jitya tai khan rakhishe mukut kanta laga Tai te.

Hazar ta biya bhabna khan ahibo pare apuni laga jibon te. Hoilebi  judi apuni diye jaga ke utu bhabna khan te apuni laga mon laga, tai khan lobo jor  apuni laga mon te, aru pura biya koribo apuni laga atmakarik jibon ke.

Isor laga bacha khan, hatai dibi sob biya bhabna khan ke apuni laga mon pora; hobi pobitro aru mangibi jit judho bumi te apuni laga mon te.

Aji dhyan koribole laga pobitro kotha tu hoile Romans 12:2 “hoilebi hobi bodli notun kori kene apuni laga mon ke, ki apuni sabit koribo paribo ki ase utu bhal aru mananiya aru thik icha Isor laga”.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.