Appam - Nagamese

Jun 29 – Ahram jitya apuni ke girai diye!

2 Corinthians 4:9: “girai dishe, hoilebi khotom koranai” (2 Corinthians 4:9)

Ekta kahavat ase Tamil kotha te, juntu basha te bodli korishe inika, ‘jinika ekta ghora apuni ke phelai, tai hi apuni karone gadha bi khunde.’ Itu motlob jun manu khan pora apuni ke niche dikhaia ru apuni laga mazak urai tai khan it dhyan rakhe ki apuni aru ekbar uthibole naparibo. Hoilebi chela Paul pora koi ‘ami khan ke girai dile bi, ami khan khotom huanai’. Isor pora itu bi koi: “matibi Ami ke aru Ami apuni ke bachai dibo”.

Psalms likha pora koi: “apuni hobole dishe manu ke berabole ami laga matha upor pora; ami khan jui pora jaishe aru pani pora; hoilebi Apuni ami ke anishe dhon bhorta laga” (Psalm 66:12).

Aji laga din te bi, bishi pora apuni ke girabole kuchis kuribo, apuni ke sorom khilai dibo aru apuni laga matha upor bi berabo, aru apuni ke dhul nishina hi vyabahar kuribo. Hoilebi kiman manu khan pora  apuni ke girai thakile bi Isor pora hi apuni ke uthabole pare. Itu karone, tate nathakibi jote apuni girishe, hoilebi girai dibi sob nirutsah ke aru ahbiswas ke aru uthibi Isor laga naam te.

Isor pora koi: “hilabi nijor ke dhul pora, uthibi; bohi bi, Oh Jerusalem! Dhil dibi nijor ke gola pora, oh bandhi chukri Zion laga! Kilekoile inika koi Isor pora: “apuni nijor ke bikai dishe iku karne nahoi, aru apuni ke bachai dibo bina poisa te” (Isaiah 52:2-3).

Bhabna kuribi Isor Jisu Krista ke apuni laga samasya te, dukh aru biya khan te. Pobitro koth ate koi ki Tai ke inkaar kori dishe aru chari dishe manu khan pora (Isaiah 53:3). “tai ahishe Nijor te, aru Tai laga nijor pora hi Tai ke loanai” (John 1:11).

Jisu ke inkar kurshe aru charishe manu khan pora. Hoilebi Pobitro Kotha te koi: “pathor juntu phelai dishe bona manu khan pora utu hi jor laga pathor hoi jaishe. Itu Isor laga kaam hi thakishe, aru itu achurit thakishe manu khan laga suku te?”(Matthew 21:42).

“ahibi Tai laga usorte ekta jinda pathor nishina, inkaar kuri diya manu pora, hoilebi chunishe Isor pora aru kimti ase, apuni bi, ekta jinda pathor nishina, aru utthai dishe ekta atma laga ghor nishina, ekta pobitro pondit, daan dibole atm laga daan khan juntu loi Isor pora Jisu Krista phine pora” (1 Peter 2:4-5).

Isor laga bacha khan, apuni mili ken ease utu inkaar kori diya khas jor pathor logote. Apuni ekta jinda pathor nishina Tai logote uthi ase, ekta atm alaga ghor. Hobole dibi Tai laga morom aru achurit maujudgi  pora ahram dibo apuni ke aru dilasa dibo aji.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile Acts 4:11 itu pathor ase juntu inkaar kori dishe apuni bonai thaka khan pora, juntu hi bonishe ekta khas jor pathor.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.