Appam - Nagamese

June 17 – Thakibi

Psalms 46:10 Thakibi aru janibi ami Isor ase.

Isor laga theng te boha tu hoile asish ase. Isor laga usor te chupchap boha tu tai uporte amikhan laga Biswas dikhai. Apuni taike Biswas kore, apuni laga sob dukh digdar tai ke dibi aru tai laga naam uncha kuribi. Itu para hi apuni laga morom tai karibe dikhibo.

Manu laga jibon te isor laga bachan te thaka tu bishi zaroori ase. Itu busy duniyate, manu Khan toh chupchap buhibo mon nai. Taikhan toh hoile sob dukh toh nijor matha te hi loi aru itu dukh nimite bhabna chinta kore.

Judi apuni Khan nijor bhabna chinta te hi thake toh isor para kotha kora tu kitya Hunibo, itu karone isor para koishe toh, thakibi aru janibi ami Isor ase. Itu verse te isor para shanti thakibi koishe apuni Khan ke chinta nakuribi koishe. Matt 6:34 kali laga din nimite bhabna nakoribi. Kali laga din anebi bishi bhabna loi kene ahibole ase.

Jesu Krista ke sabi tai tu pobitro kotha din rati te b ahram Nakuri kena koi thakishe hoilebi tai nijor nimite homoi ulaishe isor usor te jai kena kotha kobole. Tai tu hodai pahar ekta te uthi kena jai isor logote kotha kobole. Gethsemane bagan te tai rati tok parthana kuri thake, aru itu para hi taike tagot, shakti aru shanti pai.

Jisu Krista para utu din te Martha ke saishe junhi tai usorte ahi kena bohi bole homoi thakanai. Luke 10:41,42 te Jisu koishe, Martha! Martha! Apuni bishi kam Khan nimite bhabna kori ase, hoilebi ekta kam hi koribole lage. Mary thik kam kori ase aru taike itu kam pora hatabole nalage. Utu Mary para kora kam tu hoile Jisu laga theng te bohi kena tai laga kotha Huna thakishe.

Oh isor laga bacha Khan, apuni nijor laga kam para ulai kena homoi ekta isor laga pobitro kotha Huna upor te dibi, tai lga bachan puribi aru isor apunike ki koi ase itu Hunibo kuchis kuribi. Phujur te isor logote homoi thakibi parthana te aru din khotom hua homoite te isor ke yaad kuribi.

Aji bhabna kuribo laga pobitro kotha tu hoile job 37:14 ase oh Job, rukhibi aru Hunibi, isor kiman achurit kam Khan kori ase itu Khan ke bhabona koribi.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.