Appam - Odia

ଜୁଲାଇ 06 –ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଏ!

(୧ମ ରାଜାବଳି-୧୭:୧) ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଗିଲୀୟଦର ପ୍ରବାସୀ ତିଶ୍‍ବୀୟ ଏଲୀୟ ଆହାବଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଅଛି, ସେହି ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଏହି କେତେକ ବର୍ଷ କାକର କି ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋʼ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ହେବ

ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିବାର କୌଣସି ବଡ଼ ଉପାୟ ନାହିଁ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଏ’ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟ‌ଦ୍‌ବକ୍ତା ଏଲିୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଏପରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ

ଏଲିୟ ପ୍ରତିଦିନ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଉଚିତ୍, ମରୁଭୂମିରେ, ଇଶ୍ବରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ୍ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇ ହାତ ବଡ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବି ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ବସିଛ  ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ  ତୁମର ଶକ୍ତି ମହାନ୍ ।

ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେପରି ଠିଆ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଇଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି, ଗୌରବ, ମହିମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ସମସ୍ତ ଉପହାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ରାଜା ଆହାବଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଘୋଷଣା କରି କହିଥଲେ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ବାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବି, ମୋ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବର୍ଷ କାକର କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ

ଗୀତିକାରଙ୍କ ଉତ୍ସାହର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦେଖ ହେ ଆସ, ଆସ ଆରାଧନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଚାଲ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡି କରିବା ”(ଗୀତସଂହିତା -୯୫:୬) ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହୁଁ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ହରାଇଥାଉ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହୁଅ, ସେ ତୁମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ ଏବଂ ତୁମେ କଦାପି ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ଆଗରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଠିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ

ଭବିଷ୍ୟ‌ଦ୍‌ବକ୍ତା ଇଲୀଶାୟ ନିଜକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଇଲୀଶାୟ କହିଲେ, “ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଜୀବିତ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ” (୨ୟ ରାଜାବଳି -୩:୪) ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ “ମୁଁ ଗାବ୍ରିଏଲ, ଯିଏ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି” (ଲୂକ-୧:୧୯)ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ଗର୍ବ, ଏଲିୟଙ୍କ ଗୌରବ ଏବଂ ଦୂତଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ କି, ତୁମେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହୁଅ?

ଇଶ୍ବରଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେ ତୁମର ଜାତି ଏବଂ ତୁମର ପରିବାରର ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇଁ ଇଶ୍ବରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହୁଅ କି? ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଡି ପାଇଁ ଇଲୀଶାୟ ଅଟନ୍ତି!

ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ  (ଲୂକ-୨୧:୩୬) କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ।”

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.