Appam - Punjabi

ਮਈ 14 – ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ!

“ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਦਲ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ…”(ਕੂਚ 19:9)।

ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ!

ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕਿ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਦਭੁੱਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਸਬਕ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: “ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਦਲ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ….” ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ!

ਰਿਚਰਡ ਅੰਬਰਾਂਟ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।

ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ – “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਾਂਗੂੰ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ”(ਯਸਾਯਾਹ 44:22)।

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.