Appam - Nepali

जुलाई 30 – Jo Yogya Ko Chha

Tara aaiparne E sabai kura haru bata umkana ra Manish ko putra ko samune khada huna samarth huna lai sabai samai prathna gardei jaga raho. Luka 21:36.

“Yougya” ko matlab chahi yo chai chhamatawan wa chhamatasali ho. Kei kaam pauna ko lagi wa afno chunav ma afno vota lagaunu afu eauta chhamata/tesko yogya hunu parchha. Veid hunu ko lagi afno eauta yogyata hunu parchha. Sansar ko kura lagi ta hami katti yogya ani hamro katti chhamata hunu parchha bhane dekhi jhan hamro parmiswor ko aghi ubhinu ta katti yogya hunu parchha hola.  Aja pani yesko kei kura haru ma Manan garne chhau.

Pahilo ma prerit Paul le lekhnu hunchha ki hami chai ” jun batoma timi haru bolaiyeko chhau tehi yogya ko jivan yapan gara. Sara dinta, Namrata ra dharya sanga eauta le arko lai prem ma sahera. Ephisi 4:1-2. Parmiswor le hami lai waha ko Uttar-adhikaru huna bolaunu hunchha. Waha ko sathi waha ko bhai, ani waha le hamilai waha dulahi huna pani bolaunu hunchha. Taki hami waha ko gahiro sangati ma rahau bhanera. Kasailai waha le ama ko garbha bata nei bolaunu hunchha. Kasailai sansar ko jug basalnu bhanda aghi ani sakai lai sattawat ma. Tara paristiti jastei bhaye pani waha le hami lai bolauda, hami chahi teti bela yogya ko hunu parchha.

Dusro ma, hami waha ko susamachar ko yogya hunu parchha. Keval timi haru ka jivan chal khrist ka susamachar ko yogya hos. Mo chahe aayera timi haru lai dekhau.m, chahe unupastit rahau, mo timi haruka bareima yehi kura sunna chahan chhu, ki timi haru eautei atma ma dhrida bani khada bhayeka chhau, ra eautei manka bhei susamachar ko biswas ko nimti milera parishram gardei chhau. Philipi 1:27. Yo susamachar bhaneko chahi kunai sadharan bachan lai bhaneko haina. Susamachar bhaneko chahi prem ko bachan ho, hamro atma ko mukti parmiswor ko amulya ragat le kiniyeko. Susamachar ma chahi hamro parmiswor le paye dukha ra puda, mritiu, gadiyeko ani vijay payi jivit uthnu bhayeko bachan ho.

Hamile susamachar chahi eatikei sajilo tarika le payeko haina. Tara dherei prerit ani saanta haru sahid bhaye, jiudo jaliiye ani dherei thulo balidan haru diye, hamro hath ma yo bachan puryaunu bhanda aghi.  Teseikaran yo kura lai yad garau ani susamachar ko yogya hau.

Tisro ma, hami parmiswor ko rajya ko yogya hunu parchha.  Parmiswor ko dharmik insaf ko sakhshi yehi ho, ki Tim haru parmiswor ka rajya ko yogya taharina sak, jasko nimti timi haru dukha bhogi rahe chhau. 2 tesoliniki 1:5. Parmiswor ko chhora-chhori ho, mahan thau haru hamro nimti bannaiyeko chha hamro raja haru ka Raja ko  swargiya mahal ma.  Afailai jachau ki hami tyo mahal ma jane yogya ka chhau ki chhainau. Ani na bhulau ki hami chai samai ko annta hune samaima bacheko chhau.

Manan ko lagi bachan, “Tara Sardis ma kati byakti chhan, jasle afna luga bitulo pareka chhainan. Tini haru mo sanga seta vastra lagayera hidne chhan, kinaki tini haru yogyaka chha. Prakash 3:4

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.