Appam - Nepali

जुन 22 – Sokh ma Aram

Mo tini haru ko sokh lai harsa ma pariwartan garidine chhu. Mo timi haru lai santauna dine chhu ra tini haruka  afsos ko satta ma ramahat dine chhu. Yeramiya :31:13

Kevel parmiswor le hami lai hamro sokh ma Aram dinu hunchha. Waha hamro afsos lai hatayera hriday ananda le bharnu hunchha.

Yakub ko jivan lai herau. Yakub chahi dherei nirasa bhayera janu paryo. Yakub le yoseph lai aru bhanda barta maya garthe. Ani uslai rangabi rangi angarkha diye. Tara uslai Yakub ko jivan bata tada banaidiye.

Ek din jaba yoseph ko lagi aaris besi bhayo , uni haru lai yoseph lai marne nirnay gare. Uslai khalto ma halde ani pheri midiani haru lai das hunu ko lagi bechi diye. Unerle yoseph ko angarkha lage ani eauta syanu pato mare ra tesko ragat tyo angarkha ma lagai diye. Ani tyo lagera unerko buba lai dekhayera, hami le yo bhetim. k yo tapaiko chhora ko angarkha ho? Utpati 37: 31-32. Yakub lai katti pida/sokh bhayo hola tyo khabar pauda? Usle soche ki uslai pyaro chhora lai jungali jantu le maryo.

Yoseph le afna buba Yakub lai pani pharoh kaha hajir gare. Yakub le pharoh lai ashirwad diye. Pharoh le Yakub lai sodhe, tapaiko umer katti bhayo? Yakub le bhane” mero prawasi ko jivan ko umer eksai tis varsa bhayo. Mero yes jivan ka varsa haru ta thorai ra dukhamai bhayeka chhan hajur. Mera pita purkha le yes parwasi ko jivan ma jati dine umer khayeka thiye teti ta mero umer pugeko chhaina, utpati 47:7-9.

Parmiswor le usko sabai sokh hatayera uslai aram dinu bhayo. Usko chhora jaslai usle jungali janwar le khayo bhanera soche ko thiye. Usle tyo chhora lai mishra ma pharoh sanga ko sasak bhaye ko dekhnu paye. Usle tyo maya garne ani usko wasta garne chhora paye. Parmiswor usko sabai afsos lai aram ma pariwartan gardinu bhayo.

Bachan le bhanchha, “istri bata janmeko Manish alpa’aayu ra ashanti le bhariyeko hunchha, Ayub 14:1. Istri bata janme ko Manish chai ashanti ma hunchha yedi usko bharosa parmiswor ma chhaina bhane. Tara aram dine parmiswor chahi uhako chhora chhori sanga sadhei hunu hunchha. Aba yedi parmiswor hami sanga hunuhunchha bhane dekhi lai, hamro sabai sokh, pida hami bata tada jane chha. Ani hami le tyo sabai ananda, harsa paune chhau. Yesaya 35:10. Teseikaran hami chinta phikri na garau, tara sabai boj parmiswor ma rakhau Ani wahale hamro sabai, dukha, kasta, sokha hatai dinu hune chha.

Manan ko lagi bachan ” yeskaran chinta lai timro hriday bata para rakha, ra sarir ko dukha lai phalideu, upadesak 11:10

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.