Appam - Nepali

जुन 17 – Rodan/ashu ma Aram

Yeshu le tini lai bhannu bhayo, “naari, timi kina rudeu chhau? Kaslai khojeu? Yahunna 20:15

Kasto aram paiin hola Mariam magdalini le jaba yeshu ko daya le bhariyeko awaz sunin. Marian ekdam uthsahit bhayera yeshu tira pharkera ‘rabboni'(guru ji) bhanin.

Parmiswor jasle uslai sodhnu bhayo kina royeko bhanera, teti parmiswor ko Anugrah ma Mariam le  bauri uthnu bhayeko yeshu ko muhar hernu paiin. Mariam tyo udzhad bhayeko chihan lai herera rudai thin achanak khusi ra ullash le bharyin. Usle jivit uthnu bhayeko yeshu lai Herne mauka paiin ani tesle usko sabai ashu lagera usma khusi ananda lyayo

Bachan le bhanchha, wahale tini haru ka aakha ko ashu purna ruple puchhi dinu hune chha, ra pheri mritiu nei hune chhaina, ra sokh ra pida pani hune chhaina. Kinaki  pahila ka kura haru biti sakeka chha. Prakash wakya 21:4

Ekbar Hezekiah Raja royeko, kinaki uw marnu chaheko thenan, parmiswor le kehi saal ko aayu thapi diun bhanera uw roye. Bachan le bhanchha usle bitta tira muhar pharkayera prathna gare Ani dherei hatash  bhayera roye.

Parmiswor le afno bachan Hezekiah kaha pathaunu bhayo yessaya aghambakta dwara. Maile tero prathna sune ra maile tero ashu dekhe. Mo tero aayu aru pandra varsa badaidine chhu.yessaya 38:5, mo talai niko parne chhu. Aja ko tesro din toh param prabhu ko mandir ma janechhas 2 Raja 20:5

Hamro aashu le parmiswor ko hirday lai chhunchha. Waha le hami lai kahile tyagnu hunna anta hami lai eatikei chhordinu huncha. Hamile bachan ma padnu pauchhau ki kasari yeshu sansar ma afno karya garda runu bhayeko thiyo. Waha ekhana manish Lazarus ko nimti runu bhayo, waha yerusalem ko mukti ko nimti runu bhayo ani pheri gatesimani ko bagaicha ma dherei pidhit bhayera sara sansar ko nimti runu bhayo.

Parmiswor ko chhora-chhori ho, parmiswor le utsukta purba hamro ashu lai hernu hunchha ani sabai ashu puchhi dinu hunchha Ani hami lai aram dinu hunchha. Waha le chutkara dinu hunchha. Wahale hami lai shanti ananda Ani santauna dinu hunchha. Waha le hami lai kahile eatikei chhodnu hudeina

Manan ko lagi bachan, “Param Prabhu le sabaiko anuhar bata  ashu puchhi dinu hunchha. Wahale sara prithivi bata afno praja ko ninda hatai dinu hune chha. Yessaya 25:8

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.