Appam - Nepali

अगस्ट 01 – Rakhnu

Param Prabhu parmiswor le manish lai lagera adan ko bagaichha ma tesko god-gad ra hercha garna rakhidinu bhayo. Utpati 2:15.

Parmiswor lai Manish afno swarup ma sristi garnu bhayo ani sansar mathi adhikar dinu bhayo. Parmiswor le manish lai adan ko bagaichha ma rakhi dinu bhayo prawiti garnu ra teslai rakhna.

Hamile payeko udhar lai pavitra atma ko abhisek lai samhalera rakhnu parchha. Waha ko bulawat ra waha le diyeko udeshya ko hami yogya hunu parchha. Hamilai diye ko Adhikar ra adhirajya lai samalera rakhnu dherei mahotta purna kura ho.

Tara pahilo manish Adam le chai usko bulawat lai rakhnu sakenan ani saitan ko jaal ma pare. Uslai na khanu bhaneko phal usle khaye ani afno adhirajya/adhikar lai saitan lai diye, saitan ko kura sunera. Jo chahi parmiswor ko birudha ma thiyo. Ani tesle uh paap ma pare, tyaha bata bimar, srap ani mritiu aayo. Paap le manish jivan lai tin kisim le barbad banayo. Pahilo, saririk mritiu, dusro atma ma daag, tisro manish ko atma parmiswor ko sangati bata tariyo. Tara sabai bhanda mathi usle afno adhirajya, adhikar gumaye.

Adam chai adhikar garnu bannaiyeko thiye ani uslai mahima ko mukut ra adhar diyeko thiyo. Tara uh paap ma phase ani uh srappit bhaye ani usle garera sara sansar paap ko daswatta ma pare.

Bachan le bhanchha, hami janda chhau, hami Parmiswor ka hau, ra sara sansar tes dusta ko adhin ma pareko chha. 1 yahunna 5:19. Tara parmiswor le manish lai tyo paristiti ma chhodnu chahanu bhayena. Usle yeshu lai pathaune sochnu bhayo taki hami paap ma ladeko manish lai pheri uthauna ani saitan ko seer kulchera hami lai udhar garna.

Parmiswor pita le saitan lai bhannu bhayo, Tero ra istru ko bichma, ra teri santan ra istri ko santan ko bichma mo dusmani halidine chhu. Tesle tero seer kulcheune chha, ra taile tesko kurkucho dusne chhas, utpati 3:15. Tei pani parmiswor le paap ma pareko bhaye ta pani manish lai dherei prem garnu bhayo ani waha ko ek matra putra hamro udhar garnu ko nimti pathaunu bhayo. Prabhu yeshu le afno jivan hamro udhar ko nimti dinu bhayo jun udhar/mukti adan ko bagaicha ma Adam le garera gumayeko thiye.

Parmiswor ko chhora-chhori ho, parmiswor le dinu bhayeko prabhutva ra adhikar chai ekdam amulya ani uttam chha tesei le hami ekdam hosyar sath teslai rakhnu parchha.

Manan ko lagi bachan, uhale hamilai andhakar ko rajya dekhi chhutaunu bhayo, ra afno priya putra ko rajya bhitra hami lai sarnu bhayeko chha. Calasi 1:13

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.