Sep 10 – Banabi ami bhitorte, O Isor!

Psalms 51:10 amilaga bhitorte ekta pobitro mon ani dibi, Oh Isor,aru amilaga bhitorte ekta notun aru hosa atma ghusai dibi.

Yate ami khan dikhi pai david pora Isor ke mangi thaka ki tai bhitor te ekta sapha mon banai dibole. Ami khan laga Isor tu tai ase jun itu swarg aru prithibi ke banaishe, itu suraj aru chand, aru dikhibo para aru napara saman khan bi banaishe. Hoilebi amikhan bhitorte ekta sapha mon thaka tu bishi zaroori ase.

Genesis 1:1 surute, Isor nirmaan kurishe swarg aru prithibi. Amikhan Isor laga ekta naam tu hoile ‘Elohim’ bi ase jitu laga matlab Isor nirmaan kura laga. Tai itu khan sob banaishe tai laga kotha pora hi. Jitya raja David saishe Isor pora nirmaan kura khan, tai itu khan sob bi kiman bhal dikhishe aru taike achurit lagise. Aru tai itu pichete nijor laga monk e saishe.

David buji paishe ki manu khan biya kura tu bishi dangor ase prithibi  te, aru sob manu laga mon laga icha khan tu khali biya hi ase. Hoilebi aru Isor tu hodai din rukhi ase manu khan laga monke sapha kuri dibole , aru dusra hath te manu khan tu khali prithibi laga pap aru icha khan te ghushi ase. Tai ki kuribole lage itu nakuri kene, tai nakuribole laga kam khan hi kuri thake. Manu khan laga mon tu pap kuri ase, aru itu hi pobitro hua ke bi lorai kuri ase, aru tai ke sapha hobole nidie.

Itu nimite Psalms likhia David pora  kandi kene prathana kurishe: “oh Isor jun hi swarg aru prithibi nirmaan kurishe, apuni amilaga monk e bi sapha kuri dibi na? apuni amlaga monk e bi sapha kuri dibi ki tai pobitro hoi kene sob biya khan ke hatai dibo.

Sapha mon tu ekta bishi alag aru sob logote nathake. Hoilebi pobitro atma tu amikhan sob ke di kene ase ki amikhan bhitorte ke sapha mon jonom lobule karone. Apuni khan ke Jisu Krista laga khun pora apuni khan ke sapha kuri dishe. Aru itu uporte apuni khan laga mon tu pobitro atma pora bi sapha kuri diye.

Cornith laga girja te bishi mon khan thakishe jitu misa te, bodmas te, chorte aru sapha nathaka te ase. Hooilebi jitya Isor tai khan ke matishe morom te toh Isor tu tai khan te sapha mon bana bole parishe.

Oh Isor laga bacha khan, kandi kene Isor ke matibi,jun hi iman tagot ase apuni ke notun mon dibole.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile John 16:13 jitya atma ahibo tai Isor laga hosa dikhai dibo, aru apuni khan ke hosate loi jabo. Tai nijor naam pora kotha nokobo, ki hunishe itu hi kobo aru ki hobole ase ituke koi dibo.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment