July 28 – Ahishe apuni!

Hebrews 12:22 hoilebi apuni khan zion paharte ahise Jehovah laga deshye ahishe, swarg laga Jerusalem te hazar hazar duth khan logote ahise.

Christian parivaar tu hoile, mitha aru bhal parivaar ase. Jitya manu Krista laga usorte ahe, tai tu ashirbad pai. Aru itu ashirbad tu hodai din karone thaki jai. Itu upr laga verse te inika likhi ase, ‘holebi apuni khan ahise.’ Kote ahise? Apuni khan ahise, sorgo laga parivaar te jote hazar hazar duth khan ase. Abi itu verse ke bhabna kuribo.

Ami khan laga, amikhan tu tagot thakibo lagibo, tagot thaka duth khan aru sundor thakibo cherubim. Aru atma laga kam tu nijor hi ahibo amikhan ke cholabole nimite. Kunuba duth khan tu ami khan bachai diye ami khan biya gadha te nagiribole karone. Kiman bi inika duth khan ase pare amikhan ke bachabo karone Isor para pothai thaka! Pobitro kotha te koi, 1 Corinthians 2;9,10 te hoilebi ppobitro kothate koa nishina, “juntu kunbi kityabi dekhanai aru hunia nai, juntu manukhan kityabi hobo koi kene bhabona koranai, jun taike morom kure, taikhan nimite uutu khan rakhi kene ase.

Aji manu khan bishi tu satan ke bhoi khai holebi tai khan tu itu nabuje ki taikhan laga ghorte ekta duth thaka tu kiman bi bhal ase. Tai khan tu hodai din, satan, bhut aru kala jadu kora khan laga kothake koi thake hoilebi tai khan itu bhabna kuribole najane ki Isor laga duth khan bi kiman tagot ase itu satan khan sob ke hatabole aru inika hi biya saman khan ke girai dibole.

Jitya satan ke prithibi te girai dishe, tai ekla giranai hoilebi tai logote inika hi aru bi 4 hissa pora ek hissa laga duth ke girai dishe prithibi te. Itu karone judi bi satan pora ekta satan ke pothai ase koile Isor tu apuni khan karone duita pathabo, itu karone apuni khan bi jiti thake.

Kile koile apuni khan tu Isor laga bacha khan ase, Isor pora apuni khan ke tagot thaka laga atma aru duth dishe apuni khan ke bachabo karone. Isor pora sob duth khan ke apuni khan ke bachai thakibo pathaishe, kiman bi bishi duth khan itya bi apuni usorte rukhi ase pare apuni ke satan pora bachaikene.

2 Kings 6:15,16 dusra din laga bishi phujurte Elisha laga naukar uthikene baharte jaikene dikhishe Syria laga sipoi khan ghora  aru gari khan lloi kene utu taun ke gol kori kene dhuri kene  rakhishe. Tai Elisha logote jai kene bishi jor pora halla kori kene koise, “Malik amikhan khotom hoishe! amikhan ki koribo paribo?”

Aji bhabona kuribole laga pobitro kotha tu hoile, Psalms 46:11 Jehovah amikhan logote ase; Jacob laga Isor amikhan ke bachai thakibo.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment