July 19 – Anobsengan Addean …!

“Eprayim anindaman bzgarda mandranji ampara maidamten; Eprayim anobsengan addean a pupun ambrij daku” (Osea 7:8).

Isaraelan a miggal teganji dakule, agante Eprayim a tegan ate, Kitungan galamaite ‘anobsengan addean a pupun’. Kan abirna anlen abmele agalamben dete.

‘Pupun’ ajagaling ‘Soklipun arobjongbirba.’ Agante Soklipun gabditabe, langa agadilben asan baralpu lingan miholan batte rule. Togi batte abuhu, bo maneng asinte. Atikki okij bo maneng obsengte. Bagu manengba bangsale asinte do langa manna dete. Bogad adnobsenglabenden bangsale pedde adnasinne.

Janggardadage amandrengna bagu daku. bo maneng ate iten Kitungan lumte anlen abmele do bo maneng ate anlen iten lumben dete Kitungan abmele. Jajigante amandranji ate Kitungan ad’ong garle dakutenji ahangben asan. Aninji sanitan garteji, banudin, anablu do janggardadage asanamang. Kitungan ranaptidam kudduban atiyben asan.

Kun ayamling, aninji karidatiji Kitungan abmele iten lumben dete. Kitungan ad’ong timyimben dete; Kitungan ad’ong tiyben dete; Kitungan aon ambrij dakunaben dete; Kitungan anosaibiranji maneben dete. Bindo kan mandranji kan akuddub abmele adtiydamneji. Enegoi anobsengan addean a pupun ambrij dakuteji.

Raja Solomon ad’ong Gijba. Agante ganalambanudi yangle Kitungan amang saring, Kitungan Ganalambanudi tiyeten bindo kun batte ranapti, ganugu do danne ayegan Solomon adgarad ate ja tiyeten. Bindo kun ambrij Solomon surda surda bara lumle, kanubanji abmele gutulle bigarda kitunganji abmele ja. Kun asan, Solomon anobsengan addean a pupun ambrij dele.

Kun ambrij, aboi Pupun abmele Bibol-lingan anidolan dele”……aboi jaba rutipun rurdung gatidle Midian a barasu darakunaban yerre do kan tambusingan tangadle. Bar anta tambun ratullan ratulle labo lingan g’ungaile” (Bitsara 7:13). Jaba rutipun lingan ranaptidam dakule Midian a tambusingan aobsengben abmele. Sarigoi kun a rutipun asingle.

Bo manengba, amben Marid Janggardan batte barijtadarngge deben dete. Aboi maneng ate, amben Kitungan atogi batte barijtadarngge deben dete. Marid adeben abmele, Kitungan Marid Janggarda ajanabob tiybenten. Anin togi batte ajanabob tiybenten asaggem maranji amang saring daina ayangben asan. Tanahimdam Kitungan a onagji, amben anobsengan addean a pupun ambrij bind obo daniyan batte bagu manengba asinben dete. Amben enegoi a pupun diyben dete do ranaptin batte asanggem maranji amang saring daina deben dete.

Kinolbe absele: “Ruangan saring a latsolenaian am’eng rutipun Hen na. Buteja kan a rutipun saring jumlenden, anin tarda ayam m’engte” (Jon 6:51).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment