Aug 26 – Dhonyabad !

Collosians 3:15 krista laga shanti pora ami khan bhal niom khan ke cholai kene thakibole paribo; itu shanti nimite isor amikhan ke ekta hoikene tai laga usorte matise . aru itu nimite dhonyabad janabi.

Bhabna kuribi ginti kuribole napara laga bhal kam khan Isor pora apmuni jibon te kuri dishe aru itu nimite dhonyabad janabi. Donyabad janabi apuni ke itu jibon diya karone aru bhal gau , tagot diya karone. Kiman bi ashirbad laga kotha ase ami khan dhonyabad Janay diya tu jun pora ami khan ke sob dishe.

United states of America khan pora ekta din tu, ‘thanksgiving Day’ rakhi she. Itu din te USA tu bani she.itu din tu tai khan karone bishi zaroori ase, kile koi le pura desh pora itu din te  Independence day mania. Tai khan aji laga din te bi bishi mon di kene itu din ke mania.

Aji toh ami khan jibon bi ekta independent desh, ami khan judi biswasi ase. Jitya amikhan pap ppora dhulaishe Jisu laga khun pora aru tai laga bacha hoishe , aru amikhan kala Chaya pora churi bole parishe aru tai laga rajyo tu ami khan ghushibole parishe tai laga  chokraaru tai laga morom nimite. (colossians 1:13) aru amikhan itya swarg laga sorkar te kam kuri ase. Itu karone itu bishi zaroori ase amikhan isor ke dhonyabad jonai dibole.

Ekta Isor laga manu pora tai laga jonom din mania thakishe bishi bhal pora. Hoilebi Isor ke jana pichete, tai bhabna kurishe, “ami tu pap te hi dangor hoishe, itu karone kile ami jonom din mania thakibo? Inika hoile toh ami kile jun din Isor ke jani kene aru ekbar jonom hoishe, itu din hi bhal pora manai thakibo.” Itu bhabna kura pichete, tai hodai din, tai Isor ke jani kene bachi ja din tu hi jonom din mani thake.

Bishi manu dhonyabad najonai aji laga ses homoi te (2 Timothy 3:2). Hoilebi Isor laga bacha khan inika nakkuribo lage. Itu zaroori ase ki apuni hodai din dhonyabad jonai thakibo lagejun hi apuni ke bachai dishe pap pora aru apuni karone krus te uthishe.

Oh Isor laga bacha khan, apuni khan ek din karone hi dhonyabad laga din namana bi USA khan nishina hoilebi Isor ke hodai din hi dhonyabad dibi. Kile koile Isor apuni karone hazar ta bhal kam hodai din kuri thake, itu nimite tai lagan am ami khan mahima kuri thakibo lage.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile Psalms 34:1 sob hoimoi tea mi Jehovah laga  nam ke asish kuribo ami laga muk tai laga namke uncha kuribole nimite narukhi bo.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment