ജൂലൈ 14 – ഗ്രാമങ്ങളിൽ

ഉത്തമഗീതം 7:12 പ്രിയ വരിക നാം വെളിമ്പ്രദേശത്ത് പോകാം നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് രാപാർക്കാം

രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ജീവിതം അതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്രാമങ്ങളുടെ പുനർജീവനം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുനർജീവനം ആണ് ദൈവത്തിന്റെ വരവിനായി ഗ്രാമവാസികളും തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ പാസ്റ്റർ സാം ജഗതിയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യദിവസങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ  അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകാകൃത കൂടുതലായിരുന്നു

അദ്ദേഹം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിരവധി ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക പാടുകയും സുവിശേഷ ഘോഷിക്കും ജനങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രാത്രിയിൽ റോഡുകളിലും തെരുവുകളിലും താമസിക്കുന്ന അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ  ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടും

ശൂ ലോമി കാമുകനെ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണുക തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് ഉത്തമഗീതം 7 11 പ്രിയ വരിക നാം വെളിമ്പ്രദേശത്ത് പോകാം നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് രാപാർക്കാം നിങ്ങളും അവനെ അതേരീതിയിൽ വിളിക്കുമോ

ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ നിരപരാധികളാണ് അവർ അപരിചിതരോട് സ്നേഹപൂർവ്വം ആദ്യത്തെ മര്യാദയും കാണിക്കുന്നു അവർ നിരക്ഷരരാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പൂർണമായി അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അവർ പക്ഷേ ഇതുവരെ തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളിലും അന്ധകാരത്തിലും ആണ് ഇരിക്കുന്നത് വലതും ഇടതും തമ്മിലുള്ളവ്യത്യാസം അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ഈ ആളുകളെല്ലാം ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം

അല്ലേ യോനിയുടെ ഒരു പ്രസംഗം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രാമീണർ നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം കേട്ട് അനുഭവിക്കും

ഒരിക്കൽ ശ്രീലങ്കയിലെ യുദ്ധസമയത്ത് ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളിലും വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ പോലുമില്ല സൈന്യം പെട്ടെന്ന് എത്തി എല്ലാ യുവാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ യുവാക്കളെ ആൺകുട്ടികളെയും അവരുടെ പിന്തുണയായി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും കൊച്ചുകുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആയതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവസ്നേഹം

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അഭയം എന്നിവ പ്രസംഗിക്കാൻ അഭിശപ്തമായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല മിഷനറിമാരെ നഗരങ്ങളിലേക്കു കുടിയേറി മറ്റുചില മിഷ്ണറിമാർ ദൈവത്തിന് വേല ചെയ്യാനായി വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറി ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എത്രത്തോളം അപകടകരം ആയിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക

അതിനാൽ ഓരോ സഭയും ഗ്രാമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം ഓരോ വിശ്വാസിയും ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ യേശുവിനോടൊപ്പം താമസിക്കും അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ചെയ്യുകയും വേണം മത്തായി 24 14 രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിൽ ഒക്കെയും പ്രസംഗിക്കും അപ്പോൾ അവസാനം വരും

നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ന്യായാധിപൻമാർ 5 :7 ദെബോറ യായ ഞാൻ എഴുന്നേല്ക്കും വരെ ഇസ്രായേലിൽ മാതാവായി എഴുന്നേല്ക്കും വരെ ഞാൻ നായകന്മാർ ഇസ്രായേലിൽ അറ്റു പോയിരുന്നു.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment