Appam - Marathi

जून 30 – शेवटी आराम!

“तू मला तुझ्या सल्ल्याने मार्गदर्शन करशील आणि नंतर मला गौरव देईल” (स्तोत्र 73:24).

बऱ्याच वेळा एखाद्या प्रकरणाचा शेवट त्याच्या सुरुवातीपेक्षा चांगला असतो. अनंतकाळचे तेजस्वी फायदे या जगाच्या फायद्यांपेक्षा अतुलनीय आहेत. सार्वकालिक जीवनाचे आशीर्वाद हे सर्व सांसारिक आशीर्वादांच्या योगापेक्षा खूप मोठे आहेत.

सांत्वन देणारा देव अनंतकाळपर्यंत तुमच्याबरोबर चालतो आणि तुमचे सांत्वन करतो. येशूने म्हटले: “मी तुम्हांला सांगितलेल्या सर्व गोष्टी पाळण्यास त्यांना शिकवा; आणि पाहा, मी सदैव तुमच्याबरोबर आहे, अगदी युगाच्या शेवटपर्यंत” (मॅथ्यू 28:20).

वयाच्या शेवटापर्यंत सदैव तुमच्या सोबत असण्याचे वचन त्याने दिले आहे. तो शाश्वत असल्याने, तो शेवटपर्यंत तुमचे रक्षण करण्यासाठी पराक्रमी आहे.

या जगात अनेकांना त्यांच्या अंताची चिंता आहे. त्यांचा विश्वास नसल्यामुळे त्यांच्यात भीती निर्माण होते. त्यांचे जीवन कसे संपेल, स्वर्गीय राज्याचा वारसा मिळण्यास ते पात्र मानले जातील की नाही, इत्यादीबद्दल ते त्यांच्या अंतःकरणात अस्वस्थ आहेत.

पवित्र शास्त्र अगदी स्पष्टपणे म्हणते: “जो तुम्हाला बोलावतो तो विश्वासू आहे, तो ते करेल” (1 थेस्सलनीकाकर 5:24). तो तुम्हाला शेवटपर्यंत खूप चांगला मार्गदर्शन करतो.

आपण पवित्र शास्त्रात हे देखील वाचतो: “आता वल्हांडणाच्या सणाच्या आधी, जेव्हा येशूला कळले की त्याने या जगातून पित्याकडे जाण्याची त्याची वेळ आली आहे, आणि जगात जे त्याच्यावर होते त्यांच्यावर त्याने प्रीती केली. समाप्त” (जॉन 13:1).

सर्व सांत्वन देणारा देव तुमची सुटका करेल आणि शेवटपर्यंत तुमचे रक्षण करेल हे कधीही विसरू नका. तो अगदी वयाच्या शेवटापर्यंत आशीर्वाद देईल आणि तुम्हाला चांगुलपणा आणि दयेचा मुकुट देईल आणि तुम्हाला मार्गदर्शन करेल.

देवाच्या मुलांनो, त्याच्याद्वारे मार्गदर्शन करण्यासाठी स्वतःला पूर्णपणे प्रभुच्या हातात समर्पित करा. आणि परमेश्वर तुम्हाला सांत्वन देईल आणि शेवटपर्यंत मार्गदर्शन करेल.

पुढील चिंतनासाठी श्लोक: “कारण आपले नागरिकत्व स्वर्गात आहे, जिथून आपण तारणहार, प्रभु येशू ख्रिस्ताची देखील आतुरतेने वाट पाहत आहोत” (फिलिप्पियन्स 3:20).

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.