जून 14 – एक कोण आश्चर्य करतो!

“तुझ्यासारखा कोण आहे? तू पवित्र असा गौरवशाली, स्तुती करणारे आणि आश्चर्यकारक गोष्टी करीत आहेस.” (निर्गम 15:11).

चमत्कार करण्यात कोणालाही देवाशी तुलना करता येत नाही. देवाने केलेले चमत्कार कायमचे, भव्य आणि धन्य आहेत. तो तुमच्या आयुष्यात नक्कीच चमत्कार करेल.

काही विशिष्ट आत्मेही चमत्कार करतात. याविषयी आपण शास्त्रात कित्येक घटनांमध्ये वाचतो. इजिप्तमधील जादूगारांनी मोशेच्या भेटीस चमत्कार केले. हे नाही का? पवित्र शास्त्रात असे म्हटले आहे की खोटे ख्रिस्त आणि खोटे संदेष्टे उदयास येतील आणि जर शक्य असेल तर निवडलेल्या लोकांना फसविण्यासाठी चिन्हे व चमत्कार करतील. पण या गोष्टी देवासमोर उभे राहू शकत नाहीत. म्हणूनच मोशेने विचारले, “तुझ्यासारखा देव कोण आहे, पवित्रतेत तेजस्वी, स्तुतीत भीती बाळगून, चमत्कार करीत आहे?” आपल्याला आवश्यक असलेले सर्व चमत्कार करण्यास देव उत्सुक आहे

पाणी वाइनमध्ये बदलून चमत्कार केला. देय कर भरण्यासाठी त्याने माशाच्या मुखातून चांदीची नाणी घेतली. त्याने पाच हजार लोकांना दोन मासे आणि पाच भाकरी दिली. त्याने मेलेल्या लोकांना पुन्हा जिवंत केले. पवित्र शास्त्र म्हणते, “तो विपुल चमत्कार करून करतो, होय, तो असंख्य चमत्कार करतो” (ईयोब 9:10).

आपण देवाकडून चमत्कारांची अपेक्षा करत असल्यास आपल्या जीवनावर विश्वास ठेवणे आपल्यासाठी आवश्यक आहे. जिथे विश्वास आहे तेथेच चमत्कार घडतील. येशू म्हणाला, जर एखाद्याने देवावर विश्वास ठेवला तर देवाचे गौरव पाहू शकेल.

विश्वास प्रश्नातून येतो. प्रश्न देवाच्या वचनातून आला आहे. आपण ज्या प्रमाणात देवाच्या चमत्कारांचे ध्यान केले त्या प्रमाणात. तो तुमच्यासाठीही तोच चमत्कार करेल असा विश्वासाने तुम्हाला परिपूर्ण केले जाईल. बायबलमधील उत्पत्ति पुस्तक आणि प्रकटीकरण या पुस्तकात जे चमत्कार आढळतात त्यामधून पहा. “त्याच्या सर्व चमत्कारिक गोष्टींबद्दल चर्चा” (स्तोत्र 105:2).

चमत्कारांबद्दल देवावर विश्वास ठेवण्याव्यतिरिक्त, आपण आपले तोंड उघडले पाहिजे आणि देवाकडे जावे. “देव जो चमत्कार करतो तो माझ्या आयुष्यातही चमत्कार करतो.” राजा हिज्कीयाने देवाकडे वळून प्रार्थना केली. देवाने त्याला एक चमत्कार करण्याची आज्ञा दिली (II इतिहास 32:24). वर लाल समुद्राचा किनारा, लोकांनी त्याला बोलावले. देवाने समुद्र चमत्कार करून चमत्कार केला. देवाच्या प्रिय मुलांनो, देव तुमची प्रार्थना नक्कीच ऐकेल आणि तुमच्यासाठी चमत्कार करेल. तो परमेश्वर आहे आणि तो बदलणार नाही (मलाखी 3:6).

मनन करण्यासाठी: “तू अद्भुत गोष्टी करणारा देव आहेस; तू लोकांना तुझे सामर्थ्य दाखवून दिलेस. ”(स्तोत्र 77:14).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment