जुलै 30 – विश्वासार्हता सिल्वानस!

“सिल्वानस, जो आपला विश्वासू भाऊ आहे त्याचा मी विचार करतो म्हणून, मी तुम्हाला थोडक्यात लिहिले आहे” (1 पीटर 5:12).

आपण शास्त्रवचनात सिल्वानस नावाच्या अज्ञात भावाबद्दल वाचले आहे. पेत्र त्या भावाला “विश्वासू भाऊ” म्हणून साक्ष देतो. या प्रकरणात सिल्व्हानस एकटाच दिसतो आणि कदाचित त्याच्याविषयी तुम्हाला फारशी माहिती नसेल. पण, ‘विश्वासू’ म्हटल्यामुळे आपली अंतःकरणे सुखी होतात. यामुळे त्याला पवित्र शास्त्रात कायमचे स्थान प्राप्त झाले आहे.

आज देव विश्वासू लोकांच्या शोधात आहे. या शोधात त्याचे डोळे जगभर पहात आहेत. जे विश्वासू आहेत त्यांना देवाचे सामर्थ्य प्रगट करण्यासाठी ते पहात आहेत. राजा शलमोन विचारतो, “… पण विश्वासू माणूस कोणाला सापडेल?” (नीतिसूत्रे 20: 6).

आजकाल आपण जगत आहात, आपण विश्वासू राहणे थोडे कठीण वाटेल. उच्च अधिकारी आपल्याला चुकीचे लेखन लिहू शकतात. आपल्या विवेकाच्या विरुद्ध, आपण खोटे बोलण्यासाठी सक्ती उद्भवू शकते. पण, देवाचे डोळे विश्वासू लोक पहात आहेत.

एक भाऊ म्हणाला, “मी जर दुकानात बीडी, सिगारेट व इतर व्यसनाधीन वस्तू विकल्या असत्या तर माझा व्यवसाय भरभराट झाला असता. पण, मला देवाशी एकनिष्ठ राहण्याची इच्छा होती. म्हणून, मी माझ्या दुकानात अशी कोणतीही वस्तू विकली नाही जी देवाला संतोष देत नाही आणि त्याऐवजी मी माझ्या दुकानात एक बोर्ड ठेवला आहे जो म्हणतो की, “जो प्रभूवर विश्वास ठेवतो तो यशस्वी होईल.” देव मला आशीर्वाद देईल.

दुसरा भाऊ म्हणाला, “मी पोलिस विभागात कार्यरत आहे. माझ्या प्रामाणिकपणाने माझी चेष्टा केली. या विभागात विश्वासपूर्वक सुरू ठेवायचे की नाही मी या नोकरीचा राजीनामा द्यावा हा माझ्यासमोर मोठा प्रश्न आहे. परंतु ज्याने माझे विश्वासू काम पाहिले त्याने मला त्याच विभागात उच्च पदावर ठेवले. ”

बर्‍याचदा आपल्या विश्वासाबद्दल परीक्षाही येऊ शकतात. जर तुम्ही थोड्या वेळावर विश्वासू असाल तर तुम्ही पुष्कळांवर अधिकार गाजवाल. पवित्र शास्त्र म्हणते, “शिवाय ते आवश्यक आहे कारभारी विश्वासू असल्याचे सिद्ध करा. ”(१ करिंथकर 4:2).

विश्वासू राहण्याव्यतिरिक्त, जेव्हा आपण विश्वासू व्यक्तींना भेटता तेव्हा आपण त्यांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. त्यांना सांगा, ‘प्रामाणिक आणि विश्वासू राहा. कधीही निराश होऊ नका. देव तुम्हाला योग्य वेळी उंच करेल ” आणि एकमेकांना प्रेरित करा. देवाच्या प्रिय मुलांनो, कोणतीही परिस्थिती किंवा परीक्षेला सामोरे जावे लागले तरी ते आपल्या सचोटीचे रक्षण करा. भगवंताची वेळ, तुम्हाला मोठ्याने उभारी देण्याची वेळ अगदी जवळ आली आहे.

मनन करण्यासाठी: “मृत्यूपर्यंत विश्वासू राहा, आणि मी तुम्हाला जीवनाचा मुगुट देईन” (प्रकटीकरण २:१०).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment