जुलै 11 – योग्य वेळ!

“प्रभु, मी योग्य वेळी तुझी प्रार्थना करतो. देवा, तुझ्या दयाळूपणे मोठ्या संख्येने मला वाचव आणि तुझ्या तारणापासून वाचव. ”(स्तोत्र 69 :13)

देवाच्या कृपेचा हा काळ म्हणजे तुमच्या अवतीभोवती देवाची दया आणि कृपा. देव तुमच्यावर कृपा करतो. येशू म्हणाला, “स्वीकार्य वेळी मी तुला ऐकले आहे आणि तारणाच्या दिवशी मी तुला मदत केली आहे” (2 करिंथकर 6: 2). याविषयी पवित्र शास्त्र काय म्हणते ते पाहा. दुष्काळ सुरू होण्यापूर्वी देव मान्य करण्याच्या वेळेची आज्ञा करतो. दुष्काळ येण्यापूर्वी इजिप्त सात वर्ष समृद्ध व परिपूर्ण होते.

त्या स्वीकारल्या गेलेल्या काळात, योसेफाच्या सांगण्यानुसार फारोने कोठारे बांधली होती व त्यात धान्य साठवून ठेवले होते. कल्पना करा, फारोने योग्य काळाच्या परतावाचा उपयोग केला नसता तर दुष्काळाच्या वेळी काय झाले असते? त्याचा आणि त्याच्या लोकांचा नाश झाला असता. हे नाही का?

दुष्काळ योग्य वेळेनंतर आला. देवाने अशी घोषणा केली नाही की, “मी भूमीवर दुष्काळ पाठवीन, भाकरीचा दुष्काळ तर नाही तर भूक लागणार नाही तर परमेश्वराचे शब्द ऐकून मी पाठवीन.” (आमोस 8:11) तर मग आपण देवासमोर स्वीकारलेल्या या वेळी आत्म्यासाठी आवश्यक दया आणि कृपा प्राप्त करू या. पॉल प्रेषित लिहितो, “… काळाची पूर्तता करणे, कारण दिवस वाईट आहेत” (इफिसकर 5:16).

एकदा, एक तरुण अनपेक्षितपणे एका खून प्रकरणात गुंतला होता. कोर्टाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली. पण, देशाच्या राज्यपालांनी त्यांची दया याचिका मानली आणि तो निष्पाप असल्याचे समजले. राज्यपालांनी त्याच्या सुटकेसंदर्भात कागदपत्रे घेतली आणि त्यांची भेट घेण्यासाठी तुरूंगात गेले.

ती त्या मनुष्यासाठी स्वीकार्य वेळ आणि कृपाची वेळ होती. परंतु हेच त्यांना कळू शकले नाही आणि तेथे पादरीसारखे कपडे घालून तेथे आलेल्या राज्यपालाला रागाने ओरडू लागले. आपल्यात असलेली सर्व कटुता त्याने राज्यपालांकडे ओतली. तो ओरडला, “बाहेर जा! मला तुमच्याशी बोलायचे नाही ”आणि हे सांगून त्यांनी राज्यपालांनी आपल्याकडे आणलेली कागदपत्रे फाडली. राज्यपाल फार खेदजनकपणे तुरुंगातून बाहेर गेले.

तुरूंगातील अधिकारी त्या माणसाकडे आले आणि म्हणाले, “तुम्ही त्याला असे कठोर शब्द का बोलला? तो राज्यपाल आहे हे आपणास ठाऊक नाही काय? तुम्हाला माहिती नाही काय की तो माफी देण्यास आला आहे? ” त्या व्यक्तीला गोष्टी जाणून घेताना फार वाईट वाटले आणि फाशीच्या दिशेने जाताना तो म्हणाला, “खुनाच्या आरोपासाठी मी या शिक्षेला तोंड देत नाही, परंतु या शिक्षेचे खरे कारण म्हणजे मी स्वीकारलेल्या वेळेचा उपयोग करण्यात अयशस्वी ठरलो. मला.”

मनन करण्यासाठी: “तो तिरस्कार करणारा आणि मनुष्यांकडून नाकारला जात आहे, तो दु: खाचा माणूस आणि दु: खी आहे. आणि आम्ही जसे लपविले, तसे त्याचे चेहरे त्याच्यापासून लपविले ”(यशया 53:3).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment