Appam - Nepali

जुलाई 21 – Ek Jasle Prabhu Sanga kusti laddeko thiyo.

Yesari yakub chahi eklei chhodiye. Ani ek jana byakti ujyalo nahunjel tini sita kusti lade. E byakti le Yakub lai jitna nasakeka dekhera yakub ka kammar ko khokro bhag chhoye, ra uni sita kusti ladda lardei Yakub ko kammarko haddi phuskyo. Utpati 32: 24-25.

Yakub ko jivan sangharsa le bhariyeko jivan thiyo. Usle afno daju sanga kusti lade afno ama ko khokh ma. Usko pita sanga pahilo janmiyeko adhikar pauna sangharsa gare. Usle chauda varsa saro kaam gare usle maya gareko Keti sanga vivah garna. Ani usle dherei herpher ani dherei saro kaam gare usko sasura buwa ko dekhi usko sampati nikalnu.

Tara yo sabai mathi ko sangharsa bhanda thulo sangharsa chahi usle parmiswor sanga kusti ladde. Tyo jabbok nadi ko tya usle gareko sangharsa chahi ekdam mohattapurna sangharsa thyo. Tes pachhi uh yakub na bhayera Israel kahallyaye. Ek jo chhali thiyo aba parmiswor sanga rajkumar bhaninchha. Kinaki usle parmiswor sanga sangharsh garyo ra vijay bhayo.

Bachan le bhanchha,” afu bhanda baliyo sanga kohi Manish birudha garna sakdeina, 1 coronthi 6:10. Yedi teso ho bhane kasari yakub parmiswor ko birudha janu saketa jo uh bhanda mahan samhakti sali hunuhunchha? Kasari uh vijay bhaye ta?

Jaba parmiswor ko nani haru prathna ma sangharsa garchhau bhane, prabhu yeshu khrist pani hami sanga aayera hamro sangharsa ma sanglagna hunuhunchha. Hamro kamjoripan ma sahayeta garnu pavitra atma pani aaunu hunchha, bolna na sakne bilap ka sath hamro lagi antakriya garna. Ani yes karan le parmiswor ko chhora-chhori haru afno sangharsa ma vijay pauchhan.

Parmiswor sanga Yakub ko sangharsa ko bareima Hosea le lekhchhan, “garva ma tinle afno daju ko kurkucho pakre, ra jawan bhaye pachhi tinle parmiswor sanga ladanta gare. Timle swargaduth sita ladanta gare, ra unlai kites. Tini roye ra uni sita nigha ko nimti binti garen tinle Bethel ma uhalai bhete ra uha sanga tinle baatchit gare, Hosea 12:3-4. Tesko parinam ma usle afno daju bata shanti paye jo chahi usko pachhi nikai varsa dekhi lageko thiye. Katti ashal kura hami le duijana daju bhai ko ekta dekhna sakchhau.

Parmiswor ko chhora-chhori ho, jaba hami prathna ma parmiswor sanga kusti ladda chhau bhane tesle hamro jivan ma mohattapurna badlav ani Ashish leaune chha. Hami le bachan ma padnu pauchhau ki Yakub le parmiswor sanga kusti garda usle eatikei chhordenan Tara usle kusti gari rahe ani Ashish prapta gare. Parmiswor jasle Yakub lai Israel ma badlav garnu bhayo uha le hami lai pani atmik yodha banaunu hunechha. Ani hami hamro sabai prayas ani sangharsa ma vijay hune chhau.

Manan ko lagi bachan,” ke prithivi ma Manish le kathin karya garnu pardeina? Ani ke teska din haru ujyalama kam garne haru ka jastei chhainan ra? Aayub 7:1

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.