Appam - Nepali

जुन 09 – Arop ma sahajda

Romi :8:33 Parmiswor ka chuniyeka haruka birudhama kasle abhiyog laune chha.

Aile ko samaima sara sansar chai arop lagaune chhan. Adhivakta le parikshan ma bbayeko Manish lai arop lagauchhan. Eauta desh le arko lai. Eauta rajnitik sangathan le arko lai arop lagai rakheko hunchhan. Ani chhimeki le arko chhimeki lai. Tyo matei nabhayera, eautei pariwar sadasya le arko lai pani arop lagai rakheko hunchhan.

Ani hamro atmik sansar wa atmik sangathan ma pani eauta biswasi le arko lai anta eauta parmiswor ko das le arko lai arop lagai rakheko hunchha jun kura chai ekdam dukha lagdo chha. Parmiswor ko chhora chhori ho, aja hamro jivan ma pani dherei manish hamro virudh ma uthchhan hami lai arop wa dos lagaunu. Ani Hami lai typ chot dine sabda haru le dukhit banauchha ani tyo arop le, tyo sabda le garda, hami lai yo jivan ko sabai kura haru ma itchay mardei janchha.

Bachan le bhanchha,  Romi 8:33 Parmiswor ka chuniyeka haruka birudhama kasle abhiyog laune chha.

Daniel ko samaima, babylon ko adhyok pati haru le Daniel lai arop lagaunu ko lagi khoje tara uniharu kei bhetenan. Daniel lai Raja ko aghi arop lagaunu ko lagi tini haru le Daniel ko parmiswor  mathi ko Biswas ko kura lai liyera arop lagaye. Ani tyo paristiti ekdam nei naramro bhayo ani Daniel lai singha ko khor ma halde tara tya pani ti singha le Daniel lai hani garenan.

Ani Raja le Daniel lai bolaira charko swar ma bhane. Daniel 6:20 A Daniel,  jivit parmisworka sewak, ke timile  nirantar sewa gareka timra parmiswor le timi lai singha bata bachaunu bhayeko chha?

Taba Daniel le Raja lai bhannu bhayo ” Daniel 6:22 Mera parmiswor le afno swargaduth pathaunu bhayo, ra wuha le singha haru ko mukh thuni dinu bhayo. Tini haru le malai kunai chot purayeko chhainan, kina bhane wuhako dristi ma Mo nirdosh bhetaiye. He Raja, hajurko samu pani maile kunai galti gareko chhaina.

Manish le Daniel lai arop lagaye ta pani, waha parmiswor ko aghari dharmi thaharinu bhayo. Ani tyo singha ko khor ma pani parmiswor waha sanga hunu hunthyo Ani waha le bachaunu bhayo.

Parmiswor ko chhora chhori ho, hami lai Manish le arop lagaunu sakchhan Tara parmiswor le kahile dosh hernu hudeina hami ma. Baru parmiswor le hamro dharmikta lai hernu hunchha. Waha le Ashish dinu hunchha ani hamilai uchalnu hunchha. Sabaile hami lai galat arop lagaye pani waha ko Anugrah ma hamile nischai nei parmiswor ma tyo aram paunu ne chhau.

Manan ko lagi bachan, ” ganti 23:21 Yakub ma durbhagya  dekhiyeko chhaina. Israel ma bipadh dekhiyeko chhaina.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.