ऑगस्ट 23 – साखळ्यांपासून स्वातंत्र्य!

“आणि आता बघा, आज मी तुला तुझ्या हातातील साखळदंडातून मुक्त करतो” (यिर्मया 40: 4)

आज, देवाच्या लोकांचे हात अनेक अदृश्य साखळ्यांनी बांधलेले आहेत. काही लोक साखळीने बांधलेले असतात जे कर्ज आहे. जरी त्यांना मंत्रालयांमध्ये उदारपणे योगदान देण्याची इच्छा आहे, साखळी त्यांना प्रतिबंधित करते. काही लोक लाचखोरीच्या साखळीने बांधलेले असतात. हे त्यांना खरे ख्रिस्ती जीवन जगण्यापासून प्रतिबंधित करते. काही शापांनी बांधलेले असतात आणि त्यांचे प्रयत्न कधीही पूर्ण होत नाहीत. ते जे काही करतात त्यात त्यांना अपयशाचा सामना करावा लागतो.

पण, देव तुम्हाला आज एक वचन देतो. देव जो लोखंडाचे पट्ट्या आणि कांस्य दरवाजे तोडण्यास सामर्थ्यवान आहे, त्याने सुटका घोषित केली, “मी आज तुझ्या हातात असलेल्या साखळ्यांपासून तुला मुक्त करतो.”

देवाच्या प्रिय मुलांनो, तुम्हाला माहित आहे की तुमचे हात कोणत्या साखळीने बांधलेले आहेत. ते काय आहे ते देवाला स्पष्टपणे सांगा. साखळी तोडण्यासाठी आठवड्यातून किमान एक दिवस उपास करा आणि प्रार्थना करा. तुमची साखळी काहीही असो, ती मागे सरकणारी असो किंवा कमकुवतपणा किंवा समस्या असो, त्या सर्व साखळी तोडण्यासाठी देव शक्तिशाली आहे.

सैतानाने अनेक लोकांना बांधून ठेवले आहे. बरेच लोक यामुळे सेवा करू शकत नाहीत किंवा पवित्र जगू शकत नाहीत. त्यांची इच्छा असली तरी ते देवाला देऊ शकत नाहीत.

येशू म्हणाला, “तर ही स्त्री, अब्राहामाची मुलगी असल्याने, ज्याला सैतानाने बांधले आहे – याचा विचार करा – अठरा वर्षांपासून, शब्बाथ दिवशी या बंधनातून मुक्त होऊ नये?” (लूक 13:16). खरंच ती अब्राहमची मुलगी आहे, एक निवडलेला वंशज, एक चांगला आस्तिक आणि ज्याला आश्वासनांचा वारसा मिळाला पण तिने तिला बांधण्यासाठी सैतानाला जागा दिली. येशू ख्रिस्ताने तिची साखळी तोडली आणि तिची सुटका झाली. पवित्र शास्त्र म्हणते, “म्हणून जर पुत्राने तुम्हाला मुक्त केले तर तुम्ही खरोखरच मुक्त व्हाल” (जॉन 8:36).

जो तुम्हाला वितरीत करण्यास समर्थ आहे तो तुमच्या जवळच राहतो. आज, त्याच्याकडे पहा आणि त्याला प्रार्थना करण्यास सुरुवात करा. असे म्हणत प्रार्थना करा, “प्रभु, मला माझ्या आजारपणातून, माझ्या चिडचिडीतून, माझ्या कडूपणापासून वाचवा, माझी पाठ थोपटणे आणि सध्याची परिस्थिती ज्यामध्ये मी प्रार्थना करू शकत नाही. ” तो तुम्हाला नक्कीच सोडवेल. येशू ख्रिस्ताने म्हटले आहे, “संकटाच्या दिवशी मला हाक मारा; मी तुला सोडवीन, आणि तू माझा गौरव करशील “(स्तोत्र 50:15). हे नाही का?

ध्यान करण्यासाठी: “आता परमेश्वर आत्मा आहे; आणि जिथे प्रभूचा आत्मा आहे तिथे स्वातंत्र्य आहे “(II करिंथ 3:17).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment