ऑगस्ट 07 – कामामध्ये पवित्रता!

“म्हणून, तुम्ही खा किंवा प्या, किंवा जे काही कराल ते सर्व देवाच्या गौरवासाठी करा” (1 करिंथ 10:31).

तुम्ही जे काही कराल ते पवित्रतेने करण्याचा प्रयत्न करत रहा. हा आमचा प्रेमळ देव आहे ज्याने तुम्हाला ती नेमणूक दिली आहे, तेच सत्य आणि प्रामाणिकपणे करा. जुन्या करारामध्ये एक श्लोक आहे जो म्हणतो, “त्या दिवशी ‘परमेश्वराला पवित्रता’ घोड्यांच्या घंटावर कोरली जाईल. परमेश्वराच्या घरातली भांडी वेदीपुढे असलेल्या वाटीसारखी असतील ”(जखऱ्या 14:20).

त्यात म्हटले आहे की ‘परमेश्वराला पवित्रता’ ही संज्ञा घोड्यांच्या घंटामध्ये कोरली पाहिजे. सामान्यतः घोडा हा लढाईत वापरला जाणारा प्राणी आहे. हे गाड्या ओढण्यासाठी आणि शेतजमिनींमध्ये देखील वापरले जाते. हा कायदा तुम्ही तुमच्या घराबाहेर करत असलेली कामे दर्शवतो. हा श्लोक असेही म्हणतो की जेरुसलेमच्या मंदिरातील भांडी यजमानांच्या परमेश्वरासाठी पवित्र असावीत. ही प्रथा दर्शवते की घराबाहेर पवित्रता पुरेशी नाही आणि घरी केलेली कामे देखील पवित्रता दर्शवतात. आपण करत असलेले कार्य जगाशी किंवा परमेश्वराशी संबंधित असू शकते, परंतु आपण जे काही करता त्यामध्ये पवित्रता असावी.

जरी तुमच्या घराचा मजला स्वच्छ करताना, तुमचे हृदय वारंवार म्हणू द्या ‘प्रभु, माझे हृदय धुवा आणि ते पवित्र करा.’ तुमच्या बागेतील झाडे सांभाळतानाही, ‘प्रभु, मला एक फळ देणारी वनस्पती बनवा’ असे शोधा. तुम्ही कदाचित डॉक्टर किंवा इंजिनिअरचे पद धारण करत असाल किंवा तुम्ही काही व्यवसायात सामील असाल. तुमचे काम काहीही असो, जगाला हे पाहू द्या की तुम्ही तुमच्या सर्व कर्मांमध्ये पवित्रतेद्वारे जिवंत देवाची पूजा करता.

आपल्या देशात लाखो लोक बेरोजगारीमुळे गरीबीत आहेत. पण, देव तुम्हाला कृपेने सर्वकाही देत आहे. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी तुम्ही त्याला साक्षीदार म्हणून राहणे आवश्यक नाही का?.

या जगात असतानाही येशू सतत काम करत राहिला. तरुण होईपर्यंत त्यांनी सुतार म्हणून कष्ट केले. जेव्हा तो देवाचे कार्य करण्यास आला तेव्हा त्याने ते मोठ्या उत्साहाने केले. “… .त्याने मला पाठवले आहे त्याची कामे केली पाहिजेत; रात्र येत आहे जेव्हा कोणीही काम करू शकत नाही “(जॉन 9: 4). हे असे शब्द होते जे त्याच्या हृदयाला आग्रह करत राहिले. येशू ख्रिस्ताने थकवा, भूक आणि तहान अनुभवली, परंतु या गोष्टी असूनही, त्याने रात्रंदिवस प्रभूची सेवा पूर्ण केली. देवाच्या प्रिय मुलांनो, प्रत्येक गोष्ट पवित्रतेने करण्याचा दृढ संकल्प करा आणि त्यानुसार वागा.

चिंतन करण्यासाठी: “आपल्या कामात उत्कृष्ट काम करणारा माणूस तुम्हाला दिसतो का? तो राजांसमोर उभा राहील; तो अज्ञात लोकांसमोर उभा राहणार नाही ”(नीतिसूत्रे 22:29).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment