ऑगस्ट 03 – पवित्रतेद्वारे पवित्रता!

“सर्व शास्त्र देवाच्या प्रेरणेने दिले आहे” (2 तीमथ्य 3:16)

दैवी आत्म्याने कृपेने तुम्हाला शास्त्र दिले आहे. का माहित आहे का? “सर्व पवित्र शास्त्र देवाच्या प्रेरणेने दिलेले आहे, आणि शिकवणीसाठी, फटकारण्यासाठी, सुधारण्यासाठी फायदेशीर आहे, धार्मिकतेच्या शिक्षणासाठी, जेणेकरून देवाचा मनुष्य प्रत्येक चांगल्या कामासाठी परिपूर्ण, पूर्णपणे सुसज्ज असेल “(2 तीमथ्य 3:16, 17).

देवाचे शास्त्र पापीची निंदा करते आणि त्याला सुधारते. ते नीतिमत्ता शिकवते. सर्व गोष्टींपेक्षा, ते त्याला पवित्र बनवते. पवित्र होणे आणि पवित्र शास्त्र यांच्यात एक खोल संबंध आहे. येशू म्हणाला, “मी तुला जे शब्द बोलतो ते आत्मा आहेत आणि ते जीवन आहेत” (जॉन 6:63).

देवाने पवित्र होण्यासाठी पवित्र शास्त्रात अनेक आश्वासने दिली आहेत. जेव्हा तुम्हाला ती वचने मिळतील, तेव्हा तुमच्यामध्ये पवित्र जीवन निर्माण होईल. म्हणून, ती आश्वासने विश्वासाने स्वीकारा. पवित्र शास्त्र म्हणते, “कारण तुमच्यावर पापाचे वर्चस्व राहणार नाही, कारण तुम्ही कायद्याखाली नाही तर कृपेखाली आहात” (रोमन्स 6:14). “म्हणून जर पुत्राने तुम्हाला मुक्त केले तर तुम्ही खरोखरच मुक्त व्हाल” (जॉन 8:36). “कारण एका अर्पणाने, त्याने ज्यांना पवित्र केले जात आहे त्यांना कायमचे सिद्ध केले आहे” (इब्री लोकांस 10:14).

जेव्हा तुम्ही पापाच्या परीक्षांना सामोरे जाता, तेव्हा पवित्र शास्त्र हातात घ्या. श्लोक घोषित करा. असे म्हणा की पाप तुमच्यावर मात करू शकत नाही. म्हणा, ‘मी देवाच्या हातात आहे जो मला पवित्र करतो आणि म्हणून कोणीही मला त्याच्या बाहुंपासून हिरावून घेऊ शकत नाही.’ सैतान तुमच्यापासून पळून जाईल.

पवित्र शास्त्र म्हणते, “कारण देवाचे वचन जिवंत आणि सामर्थ्यवान आहे आणि कोणत्याही दुधारी तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण आहे, अगदी आत्मा आणि आत्म्याच्या विभाजनाला, आणि सांधे आणि मज्जाच्या टोकाला छेदते, आणि हृदयाचे विचार आणि हेतू समजून घेणारा आहे ”(इब्री लोकांस 4:12). देवाचे शास्त्र पवित्रतेचा मार्ग दाखवते. शास्त्र म्हणते, “कारण आज्ञा दिवा आहे, आणि नियम प्रकाश आहे; शिक्षणाची निंदा ही जीवनशैली आहे “(नीतिसूत्रे 6:23). डेव्हिड म्हणतो, “तुझे वचन माझ्या पायासाठी दिवा आहे आणि माझ्या मार्गासाठी प्रकाश आहे” (स्तोत्र 119: 105).

देवाच्या प्रिय मुलांनो, सकाळी लवकर उठून पवित्र शास्त्र वाचा. त्या पवित्र शास्त्रातील श्लोकांना तुमच्याशी बोलू द्या. त्यांना तुमच्या जीवनात तुमचे नेतृत्व करू द्या. तुम्ही त्या दिवशी वाचलेल्या पवित्र शास्त्राचे पालन करत आहात का, स्वतःचे मूल्यमापन करा, स्वतःला त्याचसाठी समर्पित करा आणि मग पवित्र शास्त्राने सांगितलेल्या मार्गावर तुमचे जीवन जगा.

ध्यान करण्यासाठी: “आणि माझ्यामध्ये काही वाईट मार्ग आहे का ते पहा आणि मला चिरंतन मार्ग दाखवा” (स्तोत्र 139: 24).

Article by elimchurchgospel

Leave a comment